Dumal jsem nad tím, proč se říká doporučené psaní či doporučená zásilka. Bude to asi tím, že historicky byl takový dopis doporučen ke zvláštní péči při přepravě a doručování.
Dumal jsem nad tím, proč se říká doporučené psaní či doporučená zásilka. Bude to asi tím, že historicky byl takový dopis doporučen ke zvláštní péči při přepravě a doručování.
V posledním čísle časopisu Filatelie (6/2011) se shodou okolností (nebo záměrně?) objevily dva články, týkající se redukcí a retuší zejména na emisi Hradčany.
Medzi nami žijú deti i dospelí, ktorí by radi plnou náručou prijímali radosti okolitého sveta, ale osud im to nedožičil.
Čierna penyovka - prvá známka sveta v nominálnej hodnote 1 penny vydaná vo Veľkej Británii 6.5. 1840.
Ďalšou dôležitou pomôckou sú katalógy známok. Dnes na trhu sú dostupné katalógy od mnohých vydavateľov napr. POFIS (Slovensko), MICHEL (Nemecko), YVERT (Francúzsko)
Kupón - potlačená alebo nepotlačená plocha papiera súvisiaca so známkou a tvoriaca výplň archu nad stanovený počet známok. Rozmer kupónu môže byť zhodný s rozmerom známky s kupónom alebo odlišný.
Výrobná chyba - vzniká dôsledkom chybného materiálu alebo dôsledkom závad pri vlastnej výrobe známok. Poznáme tieto druhy výrobných chýb
  Starší články