Filatelie - články - Co je co | 2. 1. 2013
Proč se říká doporučené psaní?

Dumal jsem nad tím, proč se říká doporučené psaní či doporučená zásilka. Bude to asi tím, že historicky byl takový dopis doporučen ke zvláštní péči při přepravě a doručování.Filatelie - články - Co je co | 20. 6. 2011
Redukce a retuše? Nesmysl

V posledním čísle časopisu Filatelie (6/2011) se shodou okolností (nebo záměrně?) objevily dva články, týkající se redukcí a retuší zejména na emisi Hradčany.Filatelie - články - Co je co | 13. 11. 2007
Veľký svet malých obrázkov a nevidiaci

Medzi nami žijú deti i dospelí, ktorí by radi plnou náručou prijímali radosti okolitého sveta, ale osud im to nedožičil.Filatelie - články - Co je co | 1. 4. 2005
Slávne známky

Čierna penyovka - prvá známka sveta v nominálnej hodnote 1 penny vydaná vo Veľkej Británii 6.5. 1840.Filatelie - články - Co je co | 21. 12. 2003
Filatelistické pomôcky II.

Ďalšou dôležitou pomôckou sú katalógy známok. Dnes na trhu sú dostupné katalógy od mnohých vydavateľov napr. POFIS (Slovensko), MICHEL (Nemecko), YVERT (Francúzsko)Filatelie - články - Co je co | 14. 12. 2003
Čo je čo vo filatelii XI. - filatelistické názvy

Kupón - potlačená alebo nepotlačená plocha papiera súvisiaca so známkou a tvoriaca výplň archu nad stanovený počet známok. Rozmer kupónu môže byť zhodný s rozmerom známky s kupónom alebo odlišný.Filatelie - články - Co je co | 16. 11. 2003
Čo je čo vo filatelii X. - výrobné chyby

Výrobná chyba - vzniká dôsledkom chybného materiálu alebo dôsledkom závad pri vlastnej výrobe známok. Poznáme tieto druhy výrobných chýbFilatelie - články - Co je co | 15. 11. 2003
Filatelistické pomôcky I.

Nijaký skúsený filatelista neberie známku priamo do rúk. Vlhkými alebo špinavými rukami by sme mohli známku ľahko poškodiť. Preto na bezpečnú manipuláciu so známkami sa používa pinzeta.  Starší články

© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223