Organizmy osídľujúce tatranské plesá musia byť prispôsobené na extrémne podmienky charakterizované spravidla veľmi nízkymi teplotami, krátkym vegetačným obdobím
Pri príležitosti 1400. výročia vzniku Samovej ríše Slovenská pošta, a.s., vydáva špecializovanú emisiu poštovej známky.
Básnik Pavol Horov  svojou tvorbou nadviazal na tradíciu modernej slovenskej poézie, reprezentovanej Ivanom Kraskom a Lacom Novomeským.
Gajdy sú ľudový hudobný nástroj pochádzajúci pravdepodobne z Blízkeho Východu. Boli známe starovekým Grékom, Rimanom aj nordickým národom.
Pri zrode legendárneho malého motocykla z dielne svetoznámeho výrobcu stáli traja muži: technický riaditeľ firmy JAWA Dr. Frei, konštruktér Josef Jozíf a motorár Jan Křivka.
Po zrušení výroby automobilov (1936) hľadala brnianska Zbrojovka náhradný civilný program. Uvažovalo sa s motokolom, malým motocyklom vychádzajúcim z tradície výroby bicyklov.
Štefan Osuský (1889 − 1973), rodák z Brezovej pod Bradlom, spoluzakladateľ Československej republiky, bol najvýznamnejším slovenským diplomatom. Jeho slovenský patriotizmus ho dostal
Pavlínsky kláštor v Marianke neďaleko Bratislavy patrí už od stredoveku k najznámejším pútnickým miestam na západnom Slovensku.
  Starší články