EUROPA 2024 - Fauna a flóra tatranských plies

Organizmy osídľujúce tatranské plesá musia byť prispôsobené na extrémne podmienky charakterizované spravidla veľmi nízkymi teplotami, krátkym vegetačným obdobím

Váš komentář