V časopise Merkur - Revue bolo v posledných dvoch rokoch uverejnených niekoľko článkov, v ktorých som sa zaoberal československými kníhtlačovými známkami z rokov 1919 – 1920, ich autormi a návrhmi týchto poštových známok.
Cieľom článku je zdokumentovať a analyzovať jeden z prvých pokusov o tlač z hĺbky  meďotlačou, na  skúšobných tlačiach (ZT) emisie Hospodárstva a veda (HaV).
Položku na obrázku som zakúpil na www.aukro.cz od zberateľa z ČR, ktorý tvrdil, že pochádza zo staršej zbierky a jedná sa o skúšobnú tlač (ZT) reliefní razební tisk.
Príležitostné poštové známky hodnoty 125 h TGM 1920 boli vyrobené technikou kníhtlače z dvoch 100 kusových tlačových dosiek (TD).
Minulý rok uplynulo 333 rokov od narodenia človeka, ktorý sa vďaka svojmu životnému príbehu stal legendou (obr. 1.). Pripomeňme si v krátkosti túto osobnosť aj v kontexte jej zobrazenia na poštových známkach.
Čím viac som sa venoval štúdiu poštových známok ČSR, tým častejšie som sa stretával s menom Maximiliána Švabinského.
Známková emise Jubilejní 1923 byla tištěna metodou ocelotisku (tiskem z hloubky) z měděných poocelených galvan na podkladě z liteřiny (Šárová, Karásek, Pofis).
  Starší články

Reklama

merkur-revue.euprodatobrazy