Nabídka našeho eshopu

Úmrtí Antonína Zápotockého - A967 - II. typ - tzv. přeškrtnutá bobulka v razítkovaném stavu

Úmrtí Antonína Zápotockého - A967 - II. typ - tzv. přeškrtnutá bobulka v razítkovaném stavu

  • Cena: 450 Kč

Neprijaté návrhy poštových známok ČSR I. - Jan Jáchym

Jan Jáchym sa narodil 17. 7. 1874 v Horažďoviciach a zomrel v roku 1956. Bol maliarom portrétistom a krajinárom. Počas štúdia sa stal žiakom prof. Schwaigera. Považoval sa za stúpenca impresionizmu, aj keď mnohé jeho diela obzvlášť jeho staršie práce boli naturalistické. Maľoval výhľady na Prahu, jej zákutia, slovácke obrázky, prírodu ...atď. Inšpirované jeho maľbami boli trojfarebne vytlačené pohľadnice. Vystavoval na mnohých členských výstavách Spolku výtvarníkov. Súbornú výstavu svojej práce zorganizoval v Plzni v roku 1922.


Dohľadal som jeden menej známy návrh poštovej známky (obr. 1.), ktorý sa nachádza na spoločných dobových tlačiach. Tieto s vysokou pravdepodobnosťou pochádzajú z pražskej Haaseho tlačiarne. Návrh je označený červeným rámikom, vpravo je zobrazený podobný návrh modrej farby


Obr. 1. Sútlače návrhov


Nachádza sa na ňom stojaca postava legionára (obr. 2. a 4.), ktorý drží v pravej vystretej ruke horiacu pochodeň a ľavou rukou si pridržiava zbraň. Po bokoch je zvislý nápis POŠTA REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ. V jeho hornej časti je zrkadlovo umiestnená ornamentálna výzdoba a v dole v rohoch sú hodnotové číslice 20.


Obr. 2. Návrh poštovej známky so signatúrou


Porovnaním signatúry v dolnej časti návrhu (obr. 2. vľavo) a dvoch podpisov z jeho oľejomalieb (obr. 3.), môžeme potvrdiť J. Jáchyma za autora tohto návrhu známky.


Obr. 3. Podpis autora


Obr. 4. Rôzne farebné prevedenia


Anglická zberateľka pani Anthony Bosworth v popise svojej zbierky uviedla, že existujú dva rozdielne formáty ich veľkosti (obr. 5.) a to menší 18 x 23 mm a väčší 22 v 26 mm. Obidva sú perforované Rz 11 1/2, sú na bielom a žltohnedom papieri, s a bez lepu : [1]


Obr. 5. Formáty veľkosti


V časopise Czechout bolo okrem iného uvedené: [2]„Návrh sa nachádza v balíku množstva ukážok návrhov známok darovaného firmou Haase, ktorý bol datovaný 16.9.1919“.


Postava podobného legionára sa objavuje aj na inom návrhu (obr. 5.) zo spoločnej tlačovej skúšky. Označil som ho opäť červeným obdĺžnikom. Porovnaním týchto sútlačí (obr. 1. a 5.) je zrejme, že pochádzali z toho istého zdroja. Obidve sútlače boli realizované v tmavozelenej farbe na tmavožltom papieri s rovnakým formátom veľkostí. Vpravo je podobná, ale obrazovo iba polovičná tlač hnedej farby.


Obr. 5. Sútlače návrhov známok


Na označenom návrhu známky sa nachádza postava „Jáchymovho“ legionára (obr. 6.) spolu s dievčaťom v kroji.


Obr. 6. Rôzne farebné variácie


Bohužiaľ, nedisponujem ani jedným návrhom týchto známok. Ich fyzická prehliadka by mi pomohla k lepšej identifikácií zobrazených postáv. Napriek tomu je viditeľné, že sa jedná o zobrazenie (obr. 7.) tej istej postavy. Autor svojho legionára z prvého návrhu známky v druhom prípade posadil. V uniforme odetý vojak si pridržiava ľavou rukou dominantnú pušku s bodákom. Baretku má zloženú a drží ju v pravej ruke. Bol použitý ten istý tvar hodnotového čísla a zmenil hodnotu na 10 (h). Obraz je opäť doplnený ornamentálnou secesnou kresbou.


Obr. 7. Porovnanie postáv legionárov a číslic


Porovnaním jednotlivých typov uniforiem československých legionárov z I. svetovej vojny (obr. 8.) usudzujem, že zobrazený legionár má oblečenú francúzsku uniformu (štvrtú v poradí).


Obr. 8. Legionári a ich uniforma počas I. svetovej vojny


Na základe pozorovaní, štúdia dostupnej literatúry a záznamov zo starých zbierok usudzujem, že Janovi Jáchymovi „maliarovi zo Šumavy“ prináleží autorstvo aj ďalších návrhov poštových známok, pochádzajúcich zo skúšok Haaseho tlačiarne. Je veľmi pravdepodobné, že bol ich autorom, ale nepodarilo sa mi o tom dohľadať relevantné dôkazy. Pokiaľ máte akékoľvek informácie o maliarovi Jáchymovi, môžte ma kontaktovať.


Literatúra:

[1] Bosworth Anthony, Private collection of unissued stamps

[2] časopis Czechout, článok Circa 1919 Essays Part I, 2/2001Autor: Miroslav Češelka | 26. 2. 2024

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na flash disku

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na flash disku

  • Cena: 999 Kč
Signoscope T3 od firmy SAFE

Signoscope na průsvitky známek T3 od firmy SAFE.

  • Cena: 4725 Kč