Sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí, u kterého sedí dívka oblečená stylově do období 20. let minulého století – doby, která se někdy označuje za tzv. období art Deco. V pozadí jsou vidět obrysy olomoucké radnice.
Lichožrouti jsou tvorové známí ze stejnojmenného knižního bestselleru básníka a spisovatele Pavla Šruta a ilustrátorky a režisérky Galiny Miklínové a z úspěšného celovečerního animovaného filmu, který autorka režírovala.
Ve vodě leží množství popadaných stromů, břehy jsou podemleté a zarostlé neprostupnou vegetací. Litovelské Pomoraví nejsou jen divoké močály
Emoji mají svůj původ v Japonsku, kde se objevily v mobilních telefonech již v roce 1999. Západní svět jejich kouzlo objevil o více než deset let později.
Dílo Johanna Eliase Ridingera, německého grafika, malíře a rytce působícího na přelomu 17. a 18. století. S rodinou se usadil v německém Augsburgu, kde založil uměleckou dílnu.
Motivy na známce odkazují na Petiškovu nejpopulárnější knihu Staré řecké báje a pověsti. Postava Homéra hrajícího na lyru inspirovaná starořeckým uměním je ztvárněna s vavřínovým věncem na hlavě jako symbolem básníka.
Život pod hladinou netvoří jen rostliny a ryby, ale patří k němu i obojživelníci, plazi a obrovské množství bezobratlých. Na malé ploše známky lze ale zobrazit jen několik druhů.
Lubomír Lipský se slamákem – herec proslulý komickými rolemi jak na jevišti, tak ve filmu – drží v levé ruce masku klauna, ve které se objevil v roce 1972 ve filmu Šest medvědů s Cibulkou v režii Oldřicha Lipského. Druhou rukou nám mává.
  Starší články