Filatelie - články - Informace ZSF | 9. 11. 2020
Zemřel Mgr. Ján Mička

5. listopadu 2020 zemřel dlouholetý spolupracovník Infofila.cz, přítel, kolega a vzácný člověk Mgr. Ján Mička. Tato smutná zpráva nás zasáhla náhle.Filatelie - články - Informace ZSF | 20. 2. 2012
30 rokov KF 52-51 Nitra

V minulom roku oslávil jeden z najaktívnejších slovenských klubov filatelistov 30 rokov. Je to obdobie, v ktorom sú ľudia takpovediac v aj v  mladíckom veku, ale už aj s mnohými životnými skúsenosťami.Filatelie - články - Informace ZSF | 8. 6. 2011
Západoslovenskí filatelisti snemovali

Rok 2011 je pre slovenských organizovaných filatelistov rokom výročných schôdzí, valných zhromaždení združení klubov a konečne aj konania IX. Valného zhromaždenia ZSF.Filatelie - články - Informace ZSF | 4. 3. 2006
Za Štefanom Plškom

Ešte poriadne ani nestačila zaschnúť tlačiarenská čerň za poslednými riadkami seriálu Malá škola filatelie, ktorý po dva roky vychádzal na stránkach ZberateľaFilatelie - články - Informace ZSF | 16. 1. 2005
Spravodajca ZSF 4/2004: Subskribcia katalógu Slovensko 2005

Zväz slovenských filatelistov pripravuje vydanie nového vydania špecializovaného katalógu slovenských poštových známok a celín (1939 - 1945, 1993 - 2004).Filatelie - články - Informace ZSF | 22. 8. 2004
Spravodajca ZSF 2/2004: Viete, že?

18. 6. 2004 zasadala Rada Rakúskeho filatelistického zväzu (VÖPh) v zasadačke gen. riaditea Slovenskej pošty na námestí SNP v Bratislave.Filatelie - články - Informace ZSF | 20. 8. 2004
Spravodajca ZSF 2/2004: Viete, že ...?

Nitrianski filatelisti po dvoch úspešných medzinárodných filatelistických výstavách NITRAFILA 1998 a NITRAFILA 2003 už pripravujú ďalšiu medzinárodnú výstavu NITRAFILA 2008Filatelie - články - Informace ZSF | 15. 8. 2004
Volebný poriadok ZSF

Tento volebný poriadok ZSF upravuje spôsob navrhovania členov ZSF do funkcií v orgánoch na všetkých organizačných stupňoch a spôsob voľby predsedov a členov všetkých orgánov v súlade s Organizačným poriadkom ZSF.  Starší články

© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223