Nabídka našeho eshopu

Modrý Mauritius v Terezíně

Nová kniha Modrý Mauritius v Terezíně od vedoucího redaktora Infofily Zdeňka Jindry.

  • Cena: 249 Kč

Československá pošta 1918 - 1919

Předkládáme vám novou publikaci „Československá pošta 1918 – 1919, poštovní provoz v popřevratové době“, která je završením více než dvacetileté badatelské a sběratelské aktivity autora a spolupracovníků.Publikace dokumentuje na 261 stranách textu s téměř 900 obrázky fungování poštovního provozu v období vzniku Československé republiky. Popsány jsou všechny druhy korespondencí a s nimi spojené služby včetně poštovních sazeb v I. tarifním období. Poprvé jsou přehledně a úplně zpracovány poštovní tiskopisy z pohledu jejich začlenění do provozu pošty. Publikace uvádí poštovní předpisy pro příjem zásilek, jejich výpravu, dopravu, dodávání a doručování včetně příkladů. Součástí publikace je úplný tabulkový přehled poštovních tiskopisů sledovaného období, včetně jejich ocenění.


V první kapitole Poštovní ceniny jsou přehledným způsobem zdokumentovány poštovní a telegrafní ceniny a přímo související tiskopisy. Po historickém úvodu ke vzniku ČSR a souvisejících událostech jsou jednotlivé ceniny stručně popsány a zpracovány v tabulkových přehledech jednotlivých vydání, součástí je vyobrazení všech uvedených cenin.


Následující kapitoly se zabývají fungováním pošty v I. tarifním období.


V rámci provozu pošty listovní jsou zdokumentovány druhy korespondencí a přehled tarifů pro zásilky pošty listovní. V textu jsou zpracovány požadavky na psaní, zálepky, dopisnice, tiskoviny, obchodní papíry, vzorky zboží a na zásilky smíšené. Jednotlivé druhy korespondencí jsou vyobrazeny na příkladech. V kapitole jsou uvedeny služby pošty listovní jako rekomandace, návratky, spěšné zásilky, pošta potrubní, psaní nádražní a železniční návěští. Jsou uvedeny informace ke způsobům vyplácení korespondencí pošty listovní, včetně vyobrazení a příkladů neplatného frankování, je zpracována oblast osvobození od poštovného. Na konci kapitoly je přehled tarifů a poplatků za další služby pošty listovní.V další kapitole jsou zpracovány cenné zásilky a způsoby podání cenných psaní a krabic v tuzemsku i do ciziny. Součástí jsou vyobrazení a tarify za cenné zásilky.

Dále jsou v publikaci popsána pravidla pro zásilky na dobírku, úprava dobírek, poplatky, dobírkové poukázky možnosti zrušení nebo snížení dobírky a zaslání vybrané částky.


V kapitole Poštovní příkazy jsou uvedena pravidla pro vyhotovení, podávání, dodávání a vyúčtování poštovních příkazů včetně průvodních listin, příkazních poukázek a poplatků.


Kapitola o provozu pošty povozné přináší informace o požadavcích na balíky v tuzemsku a do ciziny zasílaných a o potřebných dokladech, to je o balíkových průvodkách bez dobírky a s dobírkou, průvodkách náhradních a osvobozených od kolkovného a celních a statistických prohláškách. Uvádí se zde poplatky pošty povozné za dopravu a další služby jako návěstné, doručné, úložné, kusovné. Zdokumentované jsou zvláštní druhy zásilek pošty povozné, zásilky pilné, spěšné a návratkou a s průvodním listem. Vše je doloženo obrazovým materiálem a přehledem tarifů a příplatků za služby.Následující kapitola popisuje a dokumentuje na obrázcích požadavky na poštovní poukázky a pravidla jejich zpracování poštou. Jsou zde uvedeny zvláštní druhy poštovních poukázek jako telegrafické, novinové, spěšně podané a poštovní platebky. V kapitole jsou sepsány služby spojené s poštovními poukázkami, výplatní stvrzenka, ověření pravosti, dosílání a vracení, ztráta a poškození a vypořádání nedoručitelných poukázek včetně lhůt splatnosti. V závěrů kapitoly je přehled poštovních tarifů a poplatků za služby.


V kapitole Poštovní služba novinová je uveden postup pro objednávání novin, poplatky za dopravu a služby a způsob frankování novinových zásilek.


Kapitola Poštovní služby změnové a reklamační přináší informace k žádosti o vráceni zásilky, změny adresy na zásilce, změnu dobírky nebo příkazu a pátrání po poštovních zásilkách.


V dalších kapitolách je popsán provoz pošty od příjmu zásilek, přes výpravu, dopravu, dodávání až po doručování zásilek. Zvláštní podkapitolou je doručování soudních výměrů.


V závěru publikace je zmíněna služba účetní a pokladní a poštovní předpisy celní a důchodkové (daňové).


V příloze je úplný přehled a vyobrazení dostupných tiskopisů československé pošty včetně přiřazení předběžných tiskopisů rakouského a uherského původu. Je zde uvedeno také ocenění jednotlivých tiskopisů.


Publikaci je možno objednat na adrese miroslav.stefek@seznam.cz.

Cena publikace je 600 Kč + poštovné a balné.Autor: Redakce | 10. 6. 2024

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

  • Cena: 999 Kč
Zásobník na známky STAMPS - A4 - 32 stran - 361 242

Zásobník na známky STAMPS - A4 - 32 stran - 361 242

  • Cena: 519 Kč