Technické pamiatky: Historické motocykle - Manet M90

Po zrušení výroby automobilov (1936) hľadala brnianska Zbrojovka náhradný civilný program. Uvažovalo sa s motokolom, malým motocyklom vychádzajúcim z tradície výroby bicyklov.

Váš komentář