Osobnosti: Pavol Horov (1914 - 1975)

Dátum vydania: 23. 5. 2014
Název emise: Osobnosti: Pavol Horov (1914 - 1975)
Nomin. hodnota: 0,45 €
Číslo emisie: 564
Autor: akad. mal. Dušan Grečner
Rozmery známky: 33,9 x 26,5 mm
Technika tlače: Ofset

Osobnosti: Pavol Horov (1914 - 1975)

Informácie:

Básnik Pavol Horov  svojou tvorbou nadviazal na tradíciu modernej slovenskej poézie, reprezentovanej Ivanom Kraskom a Lacom Novomeským. Vo svojich básňach zužitkoval podnety symbolizmu, poetizmu a surrealizmu, smerujúc k vytvoreniu vlastného individuálneho štýlu a poetiky. Býva označovaný za básnika domova, nakoľko ústredným motívom jeho poézie je domov, konkrétne priestor Zemplína a východoslovenských rovín. Toto bytostné prepojenie s krajinou detstva sa v jeho poézii sprítomňuje aj cez básnický jazyk, v použití východoslovenských (zemplínskych) nárečových a krajových slov: ústredným slovom je „valal“, ako označenie intímneho vnútorného priestoru domova. Druhým kľúčovým motívom a zároveň základnou etickou konštantou je matka.   V básnickej tvorbe Pavla Horova možno vyčleniť tri obdobia. To prvé je časovo situované do štyridsiatych rokov 20. storočia, keď zbierkami Zradné vody spodné (1940), Nioba matka naša (1942) a Defilé (1947, s lyricko-epickým cyklom Panta rei) reagoval na hrôzy vojny a ľudské utrpenie. Druhé obdobie tvoria jeho tzv. „slnečné“ básnické zbierky: Moje poludnie (1952), Slnce nad nami (1954) a Vysoké letné nebe (1960). Po zbierke Balada o sne (1960) nasledovali posledné knihy, s motívmi dojmov z cesty do Talianska a prvkami sebareflexie, Koráby z Janova (1966) a Ponorná rieka (1972), ktoré už mali bilančnú povahu. Pavol Horov sa označuje za výrazného novátora básnického jazyka. Okrem využívania východoslovenských dialektologizmov je preňho príznačné používanie protikladu abstraktného a konkrétneho, domáceho a prevzatého slova. Antické a biblické výrazy mu slúžili na zdôraznenie symbolickej a mýtickej roviny jeho básnickej výpovede, ktorá mala výrazne humanistický ráz.

Mgr. Dana Hučková, CSc.
(zdroj www.pofis.sk)

FDC:

Osobnosti: Pavol Horov (1914 - 1975)

Osobnosti: Pavol Horov (1914 - 1975)

Osobnosti: Pavol Horov (1914 - 1975)

Poznámka redakce:

určitě jste si všimli nového způsobu zveřejňování novinek. Naší snahou je mít co nejrozsáhlejší informace a obrázky všeho dostupného filatelistického materiálu. Dejte nám vědět, jak se Vám nové články o novinkách zamlouvají.

Novinky za nominál:

nově v našem eshopu nabízíme nové poštovní známky SR. Tuto konkrétní známku zakoupíte zde na tomto odkazu.


Autor: Slovenská pošta | 25. 6. 2014

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář