Čo je čo vo filatelii XI. - filatelistické názvy

Kupón - potlačená alebo nepotlačená plocha papiera súvisiaca so známkou a tvoriaca výplň archu nad stanovený počet známok. Rozmer kupónu môže byť zhodný s rozmerom známky s kupónom alebo odlišný.

Váš komentář