Čo je čo vo filatelii X. - výrobné chyby

Výrobná chyba - vzniká dôsledkom chybného materiálu alebo dôsledkom závad pri vlastnej výrobe známok. Poznáme tieto druhy výrobných chýb

Váš komentář