Zúbkovanie Moskovského vydania a jeho zberateľské zaujímavosti

Sú to predovšetkým chyby zúbkovania, pre ktoré sú medzi špecialistami obľúbené Moskovské známky. Veľká pozornosť im bola venovaná najmä po tri roky od vydania

Váš komentář