Zopár poznámok ku známke BIB 2015

Pravidelné vydávanie známok k medzinárodnej výstave BIB prinieslo najmä k tej poslednej v minulom roku (27 známok na tlačovom liste, pritom jedna stredová známka so susediacimi kupónmi) na webovej stránke POFIS množstvo pripomienok.

Váš komentář