Nabídka našeho eshopu

PHILALUX3 - SAFE 9865

PHILALUX3 - SAFE 9865

  • Cena: 3695 Kč

Zopár poznámok ku známke BIB 2015

Pravidelné vydávanie známok k medzinárodnej výstave BIB prinieslo najmä k tej poslednej v minulom roku (27 známok na tlačovom liste, pritom jedna stredová známka so susediacimi kupónmi) na webovej stránke POFIS množstvo pripomienok. Tie sa týkali najmä finančných nárokov starších zberateľov pre zakúpenie priam neprirodzene veľkého počtu kombinácií známok s kupónmi. Moje poznámky sa týkajú veľkosti štvorcovej známky 4x4 cm a novinky na slovenských známkach, že na okrajoch tlačového listu sú okrem jubilea 25. roč. BIB/2015 uvedené aj predchádzajúce ročníky tejto prestížnej prehliadky knižných ilustrácií. To, samozrejme, ponúka zberateľom ďalšie možnosti zbierania variant okrajových známok a dokumentácie konania jednotlivých ročníkov týchto prehliadok.

Praktická nominálna hodnota známky 45 centov pre 2. tarifnú triedu do 50 g známku určuje na bežné používanie tejto príležitostnej známky.

Nepraktická veľkosť však v praxi spôsobuje menšie problémy s nalepením na obálky alebo poštové lístky, s ktorými sa zákazník pošty vysporiada celkom jednoducho. Na škodu zberateľov celistvostí, pravda, ak sa k takýmto zásielkam dostanú, prebytočnú, presahujúcu časť známky s okrajom TL „prehnú“ a prilepia ju na zadnú časť zásielok. Takáto prax je na zberateľskú škodu aj preto, že pracovníčky úradov pri otváraní obálok ich bez „milosti“ prerežú nožíkom... Mám z podnikového skartu asi 10 takýchto obálok. K obrázkom v prílohe netreba ďalší komentár.

Zopár poznámok ku známke BIB 2015


Autor: Ján Mička | 17. 5. 2016

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Motýli - 15 h - č. 1217 - II. typ - čistá

Motýli - 15 h - č. 1217 - II. typ - čistá

  • Cena: 290 Kč
Signoscope T3 od firmy SAFE

Signoscope na průsvitky známek T3 od firmy SAFE.

  • Cena: 4725 Kč