Komentáře ke článku


Zásadní zvrat v padělatelské aféře

Mysleli jsme si, že po tolika letech od padělatelské aféry z let 1997-98 kdy se u nás začaly objevovat nebezpečné padělky za mnoho miliónů Kč, nedojde již k žádnému závažnému odhalení. Až náhoda po letech nás zavedla k novým informacím.
Aukce PROFIL150102
Vložen: 20. 08. 2021 - 08:32:19Odpovědět
Jakým způsobem probíhala aukce PROFIL - PRAGA 98? Tak na to nám odpověděl v emailu vedoucí redaktor FILATELIE (tehdejší doby roku 1998) takto:
"Myslím, že došlo asi k mylné interpretaci mého sdělení. Pokud jsem psal že: " Znalecká činnost a aukce byly plně v kompetenci p. Beneše a jeho obchodní firmy," neznamenalo to, že veškerou práci kolem aukce vykonával p. Beneš mladší osobně.
Pokud si vzpomínám, v době, o které mluvíte, pan Dražan pracoval pro Profil (myslím že na smlouvu, protože kromě toho dělal podobnou práci i pro jiné subjekty) a měl na starosti administrativní a technickou přípravu aukcí, tj. např. i příjem materiálu, jeho evidenci, vyúčtování, korespondenci a samozřejmě i vlastní dražbu atd.). Pokud byl pan Dražan v Profilu, seděl v kanceláři s panem Benešem a konzultoval obvykle ihned při příjmu dražší či atypické položky aukce dle potřeby s dalšími lidmi dle jejich specializace (např. s panem Pažoutem ČSR II, s panem Benešem starším poštovní historii, se mnou občas celistvosti, s p. Benešem mladším pak zejména ČSR I., atd.).
Jako majitel firmy a provozovatel aukce ale p. Beneš pochopitelně průběžně kontroloval či si alespoň podrobněji prohlédl většinu zajímavějších položek. Navíc se vzácnější věci či takové, u nichž se předpokládal možný výskyt padělků, posílali příslušným znalcům , resp. přišli znalci do obchodu a věci zkoumali na místě.
Protože p. Dražan nebyl v kanceláři každý den, příjem do aukce dělal dle potřeby i pan Beneš mladší či starší, zvláště pokud prodávající nemohl přijít v jiný termín, kdy by tam zastihl p. Dražana (byl např. mimopražský apod.). Vlastní zpracování a popis věcí přijatých do aukce pak ale stejně dělal v základní verzi pan Dražan, bez ohledu na to, kdo materiál pro aukci přijal.
Před vlastní aukcí pak p. Beneš provedl osobní kontrolu všech položek navržených do aukce. Nevím zda opravdu vždy a všech, ale já bych to jeho místě udělal a při jeho známé pečlivosti to lze považovat za velmi pravděpodobné. Poté to přišlo na stůl v podobě skenů a rukopisu mně, abych připravil aukční katalog. Pan Dražan a pan Beneš pak oba kontrolovali výslednou podobu, texty a vyobrazení v katalogu.
Pokud kdykoliv po cestě vzbudila nějaká položka pochybnost (a to třeba i u mne při zpracování katalogu), byla znovu prověřena a bud vyřazena, nebo ponechána v aukci s upozorněním (např. v případě nejasné kvality s poznámkou "k prohlédnutí").
To vše vidím jako standardní postup, který v bledě modrém probíhá i v dalších aukčních firmách a který má vyloučit z aukce podezřelý či jinak vadný materiál ale i třeba chyby v popisu materiálu. Samozřejmě se i tak může stát, že i přes tento postup dojde k nějaké chybě nebo že tímto sítem pronikne padělek, ale to je jiná věc."
Omluva všem sběratelům150103
Vložen: 20. 08. 2021 - 10:35:30Odpovědět
Obhajoba kdy tvrdili, že za aukcí PROFIL PRAGA 98 stál pouze pan Dražan je účelová věc jak vyhrát soudní spor. Jinak to již nešlo, když padělky jsou již odhalený.

Zvláště když i Časopis Filatelie 09/2009, rozhovor s F. Benešem str. 33 uvádí:

F. Beneš se v tomto rozhovoru vyjadřuje k aukcím pořádaným pod označením firmy PROFIL, a to následujícím způsobem, cit.: „Tržba překonala všechna očekávání a výrazná část byla v devizách. To samozřejmě velmi usnadnilo rozhodování o aukci druhé, a pak o těch dalších, které se konaly vždy na jaře a na podzim. Sám jsem se v Pofisu podílel na devíti z nich, pak jsem přešel do Profilu, kde jsme jich zatím uspořádali dalších pětatřicet. Hrubým odhadem nám prošlo rukama více než padesát tisíc položek, od jednotlivých známek až po obsáhlé sbírky a soubory (největší měl v roce 1998 nějaké dvě tuny). Vedle ekonomické stránky pro mě byla nejdůležitější skutečnost, že jsem měl příležitost prohlédnout si obrovské množství mnohdy jinak nedostupného materiálu, což je pro filatelistického znalce zkušenost k nezaplacení“
stížnosti150106
Vložen: 23. 08. 2021 - 14:56:48Odpovědět
Nemůžete zveřejnit seznam padělků o kterých se nemůže psát? Nechci být vyloučený ze SČF! Já jsem si tenkrát myslel, že se znalec Beneš bude snažit soudně prokázat, že se nejedná o padělky. To, že se snažil přechytračit soud tvrzením, že za padělky je pan Dražan a Hečko. Hečko pokud vím dávno zemřel. Předtím byl dlouhodobě nemocný. Dražan je také nemocný! Štítil bych se je takto zneužít! Aukce PROFIL podle všeho provozoval pan Beneš. Tak jsme si to myslel vždy i já. Copak existuje filatelista, který tohle neví? Asi jen pánové ze Svazu, kteří se neštítí vůbec ničeho. To výše zveřejněné vypadá na pana V. Schodelbauera. Ten byl přeci v té době vedoucím redaktorem. Tak ten to popsal přesně a věrohodně. Ten nemá důvod si cokoliv vymýšlet. Svaz dopustí i dehonestaci Lumíra Brendla ve Svazovém zpravodaji Informace SČF? Nevěřím po tom všem co jsem zde četl, že to není účelová věc. Už jenom tohle stačí na vyloučení člověka, který všem ubližuje a ubližovat bude. Pokud byl padělky napálen. Měl se přeci přiznat a omluvit, když se snaží tvrdit, že to není jeho podvod. Svaz se tímhle neřešením poškozuje sám. Zkusím Vám pomoci a protlačit to třeba do zpráv na ČT. AŤ se pohnou ledy!!!!!
- P. Dočekal
Pan Hečko150107
Vložen: 23. 08. 2021 - 18:39:24Odpovědět
Píšete o tom, že za padělky Fismeistera byl J. Hečko. Víte o tom, že už v té době soudních tahanic byl uznán nesvéprávným? Jakýkoliv jeho dokument tím můžete napadnout.
- Dusil
RE: Pan Hečko150108
Vložen: 24. 08. 2021 - 16:10:35Odpovědět
Jak chcete napadnout soud, když soudce uznal jako důkaz, že šlo o předmětné padělky, aniž tyto padělky byly jakkoliv zdokumentované?
Pan Beneš přinesl jakýsi papír, který jsme neviděli, předal jej soudci, ten z něj přečetl, že Hečko kdysi Fischmeistrovi prodal nějaké žilkované známky a bylo vymalováno. Tento papír se nám nedostal do rukou, ani jeho kopie nebyla přiložena do spisu, pouze jej mobilem fotil náš právník s tím, že nám fotokopie později dodá, ale nic nám nedodal. Když jsme našeho právníka žádali, ať toto zdůvodní v odvolání, že nebylo prokázáno, že jde o předmětné známky, tak toto neučinil a podal pouze formální odvolání a odvolací soud rozsudek potvrdil.
RE: Pan Hečko150109
Vložen: 24. 08. 2021 - 17:51:04Odpovědět
Tak to máte o to jednodušší. Takových padělků mohl Hečko prodat tuny. Pokud tam není uvedené o jaké padělky přesně jde vč. fotky. Ale co tak čtu je to jedno. Ten inzerát a vše kolem. To už je jasný všem.
- Dusil
RE: Pan Hečko150110
Vložen: 24. 08. 2021 - 21:16:54Odpovědět
Ano, takových padělků mohl vytisknout tuny. Jenže soudce rozhodl, že z těch tun právě uvedené dva padělky nabízené v aukci Feldman, dodal do této aukce Hečko pod značkou PROFIL.
Znovu a znovu150111
Vložen: 26. 08. 2021 - 08:36:55Odpovědět
Asi mají všichni co nám píšou pravdu. Otevřete případ znovu - je to nespravedlivé. Je tu mnoho nových a závažných důkazních materiálů. To může celý případ posunout dále. Hečko nikdy pod PROFIL nepatřil a tuto značku nepoužíval. Původ PROFIL v katalogu tím tedy věrohodně není vysvětlen. Ve Filatelie 2/2011 str. 15 je od autora Beneše uvedeno, že p. Fischmeisterovi zařídil vývozní povolení, že známky (padělky) nejsou kulturní hodnotou a je možné je vyvézt do zahraničí. Což potvrdil i před soudem. Zákon hovoří jasně. Vývozci hrozí tučná pokuta pokud by toto neučinil. Proto je jako vývozce podepsaný na daném dokumentu kdo? No - pan Hečko jako prodejce to není. Nějaké potvrzení pana Hečka kde není uvedeno o jaké žilkované známky se jedná - můžeme opravdu zkusit napadnout. V aukci Feldman jich měl ve sbírce 2K i 3K žilkovaných pan Fischmeister spousty.

Přidat komentář