Zabudnuté retuše: 10 hal. olivová – retuše na TD II., ZP 11 – 51

Okrem veľmi populárnej emisie Hradčany je možné nájsť množstvo zaujímavostí aj u ostatných emisií kníhtlačových vydaní tzv. klasického obdobia.

Váš komentář