Nabídka našeho eshopu

Motýli - 15 h - č. 1217 - II. typ - čistá

Motýli - 15 h - č. 1217 - II. typ - čistá

  • Cena: 290 Kč

Zabudnuté retuše: 10 hal. olivová – retuše na TD II., ZP 11 – 51

Okrem veľmi populárnej emisie „Hradčany“ je možné nájsť množstvo zaujímavostí aj u ostatných emisií kníhtlačových vydaní tzv. „klasického obdobia“. Výnimkou nieje ani emisia doplatných známok vydaná priebežne v rokoch 1919/20, ktorú, tak isto ako emisiu Hradčany, navrhol A. Mucha. Okrem množstva zaujímavých doskových i tlačových chýb sa aj u tejto emisie vyskytujú známky ktorých obraz bolo nutné opraviť. Zámerom tohto článku je poukázať na to, že aj táto emisia, mnohými považovaná za nezaujímavú a fádnu, má čo zberateľom poskytnúť.
Konkrétne sa chcem zamerať na známky nominálnej hodnoty 10 halierov. Táto hodnota bola tlačená z dvoch tlačových dosiek. Okrem charakteristických doskových chýb príznačných pre obidve TD bola ešte pred tlačou známok vykonaná retuš na piatich známkach TD II. Jednalo sa konkrétne o ZP 11, 21, 31, 41 a 51. O tom, že sa tie retuše vyskytujú som sa dočítal v Novotného Špeciálnej príručke pre zberateľov československých známok, no popis jednotlivých ZP bol skresľujúci a nepresný. Okrem tejto zmienky som v ďalšej literatúre našiel poväčšine iba zmienku o retuši na ZP 31 resp. dosť zavádzajúci a nepresný popis retuší na ZP 11, 31 a 51 v Špec. príručke pre zberateľov čs. pošt. známok a celín vydanú v roku 1988. Prekvapilo ma, že aj 4. diel Monografie čs. známok venoval v popise svoju pozornosť iba retuši ZP 31. Podrobným skúmaním som však došiel k záveru, že našu pozornosť si nezaslúži iba spomínaná retuš ZP 31, ale aj ostatné, vyššie spomínané štyri známkové polia.

Zabudnuté retuše: 10 hal. olivová – retuše na TD II., ZP 11 – 51

Na rozdiel od Špecializovanej príručky z roku 1988, ktorá uvádza, že sa jedná iba o retuš pravého horného rohu známky je z vyobrazenia jednoznačné, že retušovaný bol aj dolný roh. Viditeľný je aj hrubšia vonkajšia linka oboch rohov.

Okrem viditeľnej deformácie oboch ľavých rohov následkom retuše je najdôležitejším kontrolným znakom tohto ZP.

- farebný klin v písmene E v nápise ENSKÁ
- zošikmenie mena autora zľava doprava

Zabudnuté retuše: 10 hal. olivová – retuše na TD II., ZP 11 – 51

Publikácia Spoločnosti zberateľov čs. knihtlač. zn. „Rekonstrukce PA I. a II. TD 10 hal.“ autorov Moravca a Krejného sa retušami ZP 11 – 51 vôbec nezaoberá, uvádza však podrobné identifikačné znaky jednotlivých ZP na oboch TD.

Zabudnuté retuše: 10 hal. olivová – retuše na TD II., ZP 11 – 51

Na časti skúmaných retuší tohto ZP sa nachádza na ľavom okraji obrazu známky výrazná deformácia vychádzajúca od ľavého horného rohu prebiehajúca väčšou časťou ľavej strany smerom dolu (a), súčasne s touto deformáciou sa na ľavom dolnom rohu nachádza farebný výbežok (c). Zaujímavosťou je, že táto chyba sa nachádza iba na časti známok. Všetky pritom vykazujú retuš rohov známky. Na niektorých známkach však táto chyba nie je, z čoho usudzujem že táto mohla byť opravená dodatočne ďalšou retušou. Potvrdzujú mi to aj známky, ktoré sú bez vyššie uvedených chýb a majú pečiatky s časťou dátumu s rokmi 1920 -1921. Známky s retušou a horeuvedenými vadami majú pečiatky s rokmi 1919, 1920.

Kontrolné chyby „b“ „ f“ a „g“ uvedené a popísané vyššie nie sú smerodajné, lebo sa nevyskytujú na všetkých známkach, resp. sú dosť ťažko identifikovateľné.

Pri pozornom skúmaní sa jednoduchšie dá identifikovať kontrolná chyba „d“.

Zabudnuté retuše: 10 hal. olivová – retuše na TD II., ZP 11 – 51

Deformácie oboch rohov viditeľne vykazujú znaky retuše.

Okrem viditeľnej deformácie oboch ľavých rohov následkom retuše je najdôležitejším kontrolným znakom tohto ZP.
- farebná škvrna vo vnútornej časti O nápisu ČESKO
- prerušená pravá dolná ozdobná špirála v strede

Zabudnuté retuše: 10 hal. olivová – retuše na TD II., ZP 11 – 51

Sprievodná kontrolná chyba, farebný výbežok na ľavom hornom rohu, popísaná v publikácii rekonštrukcie TD však nie je smerodajná. Na základe nájdených známok zo ZP 21 s a nevyskytuje na všetkých známkach.
Zabudnuté retuše: 10 hal. olivová – retuše na TD II., ZP 11 – 51


ZP 31

Táto retuš je najjednoduchšie identifikovateľná. U známkového poľa 31 sa jedná o najvýraznejšiu a najrozsiahlejšiu retuš, ktorá zasiahla oba ľavé rohy známky a retušou bola opravená aj hodnotová číslica 10.
Zabudnuté retuše: 10 hal. olivová – retuše na TD II., ZP 11 – 51

Zabudnuté retuše: 10 hal. olivová – retuše na TD II., ZP 11 – 51


Aj u tohto ZP vykazujú oba rohy deformáciu retušou, aj keď v tomto prípade sa jedná podľa môjho úsudku o najviac vydarenú retuš.

Okrem deformácie oboch ľavých rohov následkom retuše je najdôležitejším kontrolným znakom tohto ZP.
- ľavá ozdobná stuha deformovaná a spojená s farebným pozadím nápisu ČESKO
- charakteristické prerušenie a deformácia pravej vonkajšej kontúry srdiečka
Zabudnuté retuše: 10 hal. olivová – retuše na TD II., ZP 11 – 51

Zabudnuté retuše: 10 hal. olivová – retuše na TD II., ZP 11 – 51


Okrem deformácie oboch ľavých rohov následkom retuše je najdôležitejším kontrolným znakom tohto ZP.
- Deformované KO v nápise ČESKO – pravdepodobne retušou
- biely bod nad T v POŠTA

Zabudnuté retuše: 10 hal. olivová – retuše na TD II., ZP 11 – 51


Dúfam že týmto článkom prispejem k popularizácii tejto emisie a súčasne upriamim pozornosť zberateľov známok ČSR I. na zaujímavú možnosť doplnenia svojich zbierok o tieto známky. Súčasne privítam všetky pripomienky, ktoré prispejú k rozšíreniu poznatkov ohľadom tejto problematiky.

Použitá literatúra:
L. Novotný – Speciální příručka pro sběratele československých známek (1970)
Kolektív autorov - Monografie československých známek 4. díl (1986)
Kolektív autorov - Pŕíručka pro sběratele československých známek a celin (1988)
J. Moravec, L. Krejný – Doplatní 1919/20 10 H (1989)


Autor: Jozef Džubák | 9. 7. 2012

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Zásobník na známky Leuchtturm - COMFORT S64 - A4 - 64 stran - černé listy

Zásobník na známky Leuchtturm - COMFORT S64 - A4 - 64 stran - černé listy

  • Cena: 1116 Kč
Modrý Mauritius v Terezíně

Nová kniha Modrý Mauritius v Terezíně od vedoucího redaktora Infofily Zdeňka Jindry.

  • Cena: 249 Kč