Spravodajca ZSF 4/2003: Úvaha nad emisným plánom slovenských poštových známok pre rok 2004

Vydaveteľské kompetencie známkovej tvorby prešli z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií na Slovenskú poštu š.p., ktorá urobila výrazné zmeny v doterajšej vydaveteľskej politike.

Váš komentář