Nabídka našeho eshopu

Album na poštovní známky - vč. listů VARIO

Album na poštovní známky - vč. listů VARIO

  • Cena: 459 Kč

Spravodajca ZSF 4/2003: Úvaha nad emisným plánom slovenských poštových známok pre rok 2004

Vydaveteľské kompetencie známkovej tvorby prešli z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií na Slovenskú poštu š.p., ktorá urobila výrazné zmeny v doterajšej vydaveteľskej politike. Už zbežný pohľad na emisný program produkcie slovenských poštových známok ukazuje, že tento rok sa začína nová etapa vo vydávaní našich známok. Zmenilo sa takmer všetko. Zmenila sa realizačná komisia známkovej tvorby, poklesne počet vydávaných emisií, zmenila sa tlačiareň i technika tlače. Keď sa v nejakom súbore zmení viacej premených je ťažké analyzovať, ako sa zmena prejaví na vlastnostiach nového súboru. Je ho potrebné analyzovať po častiach, posúdiť ich vzájomnú interakciu a až po dôkladnej analýze sa ukáže, aké skutočné vlastnosti nový súbor má. Pozrime sa postupne vo vecnej rovine na to čom nás informuje emisný program známkovej tvorby pre rok 2004. Držme sa faktov a čo z nich vyplýva.

Najprv trocha počtov.

Emisný program, jeho tretia verzia z 21. 1. 2004, obsahuje 22 titulov v sumárnej nominálnej hodnote 370 Sk. Ak pripočítame k tomu sumu 742 Sk za upravené tlačové listy (UTL) dostaneme číslo 1 112 Sk. Generálny zberateľ nepochybne chce mať i obálky prvého dňa za 788 Sk a celiny za 275 Sk. Ročná produkcia je teda za 2 175 Sk. Je to vysoká suma? Ako pre koho, ale pre väčšinu filatelistov nášho zväzu je to suma vysoká.

Skladba programu

Sympatickou črtou emisného programu je redukcia položiek na 22. Do očí však udrú nominálne hodnoty emisie Umenie (33 Sk a 35 Sk), ktoré nemajú žiadnou oporu v platných poštových tarifách. Podľa Etického kódexu UPU je to nežiadúci titul, z nášho pohľadu emisia zameraná na vytiahnutie peňazí z vreciek filatelistov. Zbytočne vysokú nominálnu hodnotu má známka k olympijským hrám. Ak zoberieme do úvahy, že má mať dva rôzne kupóny, generálny zberateľ, ktorý chce mať v zbierke všetky kupónové kombinácie si musí kúpiť minimálne osem známok, čo predstavuje ďalších 272 Sk k cene základnej rady. Áno, filatelia nie je lacná záľuba. Je však potrebné takýmto spôsobom blokovať menej solventných filatelistov? Oponenti môjho názoru môžu namietať, že filatelisti nemusia zbierať všetko. V poriadku, ale treba zobrať do úvahy aj názor filatelistov, že väčšina chce mať kompletnú zbierku a keď na to nebudú mať, nebudú známky daného teritória zbierať. A to sa môže stať práve na slovenskom teritóriu. Veľmi potěšiteľný je i fakt, že veľkonočná známka bude vydaná len ako známkový zošitok. Držme tiež palce, aby to bol prvý skutočný známkový zošitok a nie ako doteraz, len známky vytrhnuté z tlačového listu. Redukcia rozsahu emisného programu spôsobila, že niektoré dôležité témy sa tam nedostali. Nakoľko je tento program otvorený ďalším návrhom? Nutne sa natíska otazka, odolá vydaveteľ tlaku, aby v priebehu roka už plán nemodifikoval? Je na škodu veci, že známkový emisný program, ktorý evokoval túto úvahu sa značne líši od verzie z 15. 10. 2003, podľa ktorej si členovia zväzu objednávali ročnú produkciu známkovej tvorny pre rok 2004. Malo by sa stáť samozrejmosťou, tak ako je to iných európskych poštových správach, že vydavateľ zavčasu, spravidla v polovici predchádzajúceho roka, oznámi svoje vydavateľské zámery a po termíne záväznej objednávky nemení obsah a skladbu nominálnych hodnôt vydaných známok. Zberatelia si zaslúžia, aby dostali tovar, ktorý si objednali. Môže sa stať, že sa stane nepredvídaná udalosť, ktorá sa priamo pýta, aby bola zvečnená na poštovej známke ako napr., že sa znova staneme majstrami sveta v hokeji. Ak na to myslí oznam vydavateľa, že zmena emisného plánu je vyhradená, to beriem. Takéto zmeny filatelisti privítajú a nebudú vydavateľovi zazlievať ďalšiu známku. V tomto emisnom programe v porovnaní s tými predchádzajúcim je mnoho nových premenných. Je tu veľké riziko, že jeho zostavovatelia nepostihli všetky faktory vplývajúce na jeho kvalitu. Verím, že hlavným motívom zmien malo byť skvalitnenie známkovej tvorby. Čas ukáže ako na to bude reagovať filatelistická verejnosť. Staré rímske pravidlo hovorí: Vox populi, vox Dei (Hlas ľudu, hlas Boží). Voľne parafrázované, reakcia filatelistov rozhodne o správnosti spomínaných zmien. Veľa zmien môže znamenať, že tí čo tvorili a rozhodovali v predchádzajúcej realizačnej komisii to nerobili dobre. Bolo to skutočne tak? Nazdávam sa, že robili svoju prácu kvalitne a dobre. Áno, priznávame vydavateľovi právo meniť, experimentovať, určiť kto a čo bude robiť. Má to ale i druhú stranu mince. Berie na seba riziko, že veľa zmien nemusí priniesť želaný výsledok. A za zásadný nedostatok považujem, že v realizačnej komisii nie zástupca majoritnej skupiny, filatelistov, odberateľom jej produktov. Nazdávam sa, že kvalite realizácie známkovej tvorby by prospelo, aby sa na práci realizačnej komisie SP š. p. podieľal i zástupca ZSF. Čo vy na to, čitatelia Spravodajcu ZSF?

Spôsob tlače

Pohľad na pravú stranu emisného plánu hovorí, že majoritná čásť ročnej produkcie sa bude tlačiť ofsetovou techniku v Anglicku. Videl som mnoho kvalitných a esteticky príťažlivých známok vyrobených touto technikou. Videl som tiež mnoho kvalitných a esteticky príťažlivých známok tlačených z rytiny. Argument vydavateľa, že ekonomika výroby známok bola hnacom silou zmeny musíme prijať. Kto platí ten sa vezie, hovorí staré ľudové porekadlo. Je to skutočne nosný argument a po roku, keď budeme poznať účty sa opýtame, bola skutočne zmena techniky tlače tak ekonomicky výhodná?

Donedávna sme boli jediná krajina na svete, ktorá tlačila známky z rytiny. Vydavateľ ustúpil od tohto prvenstva. Faktom je, že známky ocenené cenou kvality Slovak Gold a prvou cenou v prestížnej Grand Prix de 1 WIPA 2000 boli udelené za známky tlačené technikou, ktorá sa v tohtoročnom emisnom programe nenachádza. Ocenené známky boli vytvorené v dielni terajšej návrhovej komisie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií a v predchádzajúcej realizačnej komisii. Držíme palce vydavateľovi, aby produkty terajšej realizačnej komisie dosiahli spomenuté ocenenia. Z dobre informovaných kruhov SP ku mne prenikla správa, že emisia Umenie bude tlačená z rytiny tak, ako tomu bolo doteraz a že sa pripravuje z rytiny aj tlač emisie Krásy vlasti. Uverím, keď uvidím. Držme palce, aby to tak bolo. Na všetkých svetových podujatiach som sa chválil našou známkovou produkciou z rytiny. Stretával som sa s priaznivou odozvou a obdivom. Niektorí známi filatelisti začali po mojej prezentácii slovenské poštové známky zbierať. Budem propagovať ďalej naše známky a želám si, aby aj známky novej éry boli rovnako obdivované a žiadané.

Čo na záver?

O správnosti filozofie i obsahu nášho emisného programu pre rok 2004, ktorý evokoval túto úvahu rozhodne trh. Filatelia, to je záľuba i investícia. Treba povedať, že mnoho filatelistov považuje zbieranie známok nielen za záľubu ale i za dobrú investíciu. A to mám na mysli zbieranie nielen terajších slovenských poštových známok. Pri každom tovare je zisk až potom, keď sa tovar predá. Každý vydavateľ známok toto základné pravidlo pozná. Filatelistický priemysl v celosvetovom meradle predstavuje asi 10 miliárd dolárov. Vydavatelia hľadajú formy ako presvedčiť filatelistov, aby ich výrobky kupovali. Obchodníci hľadajú a ponúkajú atraktívne filatelistické materiály a odhadujú vkus a solventnosť potenciálnych zákazníkov. Slovenská filatelistická verejnosť je vo veľkom očakávaní čo prinesú zmeny v emisnej politike. Pokles objemu prihlásených noviniek o 30 % od našich členov pre tento rok môže býť dôsledek zníženého objemu známkovej produkcie. Je to tak? Nepoznám odpoveď. V každom prípade je to signál, ktorému musíme správne porozumieť.

Ľubomír Floch
predseda ZSF


Autor: ZSF | 21. 5. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 100

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 100

  • Cena: 935 Kč
Zásobník na známky STAMPS - A4 - 32 stran - 361 242

Zásobník na známky STAMPS - A4 - 32 stran - 361 242

  • Cena: 519 Kč