Rozhovor s předsedou KF 06-29 Telč - Ing. Bohuslavem Makovičkou

Narodil jsem se v roce 1938 v malé vesnici Radlice na Dačicku. Protože v té době nebyla pro kluky jiná lákadla, tak nás většina sbírala známky z dopisů a různě jsme si je vyměňovali.

Váš komentář