Filatelie - články - Novinky ČR - Rodina - Vložení komentáře

Rodina

Rodina je v sociologii definována jako solidární skupina osob navzájem spjatých manželstvím, příbuzenstvím nebo adopcí, které spolu dlouhodobě žijí a jejíž dospělí členové jsou odpovědní za výchovu dětí.

Váš komentář