Rodina

Datum vydání: 10. 10. 2017


Datum vydání: 4. října 2017
Název emise: Rodina
Nominální hodnota: 16 Kč
Katalogové číslo: 946
Výtvarný návrh: Kristýna Valtrová
Rytina: Bohumil Šneider
Tiskové listy: á 50 ks známek
Rozměr obrázu známky: 30 x 23
Druh tisku: rotační ocelotisk kombinovaný hlubotiskem


Námět známky:

motiv rodiny jedoucí na dvojkole
Rodina je v sociologii definována jako solidární skupina osob navzájem spjatých manželstvím, příbuzenstvím nebo adopcí, které spolu dlouhodobě žijí a jejíž dospělí členové jsou odpovědní za výchovu dětí. Další definice vymezují rodinu prostřednictvím jejích funkcí: funkce reprodukční, sociálně ekonomické, kulturně výchovné, sociálně psychologické a emocionální. Český právní řád rodinu nebo její členy obecně neurčuje. Např. trestní zákoník sice obsahuje trestné činy proti rodině a dětem, ale definici rodiny neobsahuje. Činí tak jen některé zvláštní zákony, ale vždy jen pro své vlastní účely. Nový občanský zákoník od roku 2014 dále pouze stanoví, že „rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní zákonné ochrany, jednoznačnou definici rodiny opět neobsahuje. Zůstává nicméně u principu, že hlavním účelem manželství je založení rodiny a v takovém případě hovoří o „rodinném společenství“ či „rodinné domácnosti“.
(zdroj www.cpost.cz)

FDC – obálka prvního dne vydání:

Se známkou se vydává obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka.
(zdroj www.cpost.cz)
Poznámka redakce:

určitě jste si všimli nového způsobu zveřejňování novinek. Naší snahou je mít co nejrozsáhlejší informace a obrázky všeho dostupného filatelistického materiálu. Dejte nám vědět, jak se Vám nové články o novinkách zamlouvají.

Novinky za nominál:

nově v našem eshopu nabízíme nové poštovní známky ČR za nominál. Tuto konkrétní známku zakoupíte zde na tomto odkazu.

Autor: Zdeněk Jindra
ZdenekJindra@infofila.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz