Ochrana prírody: Národný park Nízke Tatry

Rod lomikameň zahŕňa okolo 440 druhov, ktoré sú rozšírené v pohoriach severnej pologule. Latinské meno Saxifraga je odvodené z latinských slov saxum, čo znamená 

Váš komentář