Ochrana prírody: Národný park Nízke Tatry

Datum vydání: 13. 2. 2013


Dátum vydania: 12. 10. 2012
Název emise: Ochrana prírody: Národný park Nízke Tatry
Nomin. hodnota: 2x 0,70 €
Číslo emisie: A524-525
Autor: Kamila Štanclová
Rytec: Martin Činovský, František Horniak
Rozmery známky: 26,5 x 44,4 mm
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombnácii s ofsetom


Informácie:

Lomikameň pozmenený

Rod lomikameň zahŕňa okolo 440 druhov, ktoré sú rozšírené v pohoriach severnej pologule. Latinské meno Saxifraga je odvodené z latinských slov saxum, čo znamená  skala a fragus znamená lámať, a to sa prenieslo i do slovenského mena rodu lomikameň. Druh lomikameň pozmenený Saxifraga mutata L. je rozšírený na území Álp a Západných Karpát. V Karpatoch sa vyskytuje iba v jedinej lokalite, ktorá leží na území Slovenska v NAPANTe. Táto lokalita predstavuje najsevernejší izolovaný výskyt druhu. Tu sa nachádza na vápencových skalách a sutiach v pásme od 1 250 do 1 630 m n. m. Do pohoria Nízkych Tatier sa pravdepodobne dostal počas ľadových dôb. Rastlinka vytvára ružice lopatkovito čiarkovitých, do 8 cm dlhých listov, ktoré sú na okraji chrupkaté, vrúbkované alebo pílkovité. V júli až auguste sa vytvára olistená, až 40 cm vysoká kvetná stonka. Súkvetie je úzka pyramidálna metlina, zložená z početných do dvoch cm veľkých kvetov. Korunné lupienky sú čiarkovito kopijovité, žltkastočervenkasté až pomarančové. Plodom je guľovitá tobolka, ktorá obsahuje drobné, tmavohnedé semená. Listová ružica sa vyvíja niekoľko rokov, no po odkvitnutí odumiera. Pred kvitnutím vytvára poplazy, na ktorých sa vytvárajú nové dcérske ružice, ktoré po odumretí materskej rastliny rastú samostatne ďalej. Vzhľadom na to, že tento druh je na území Slovenska veľmi vzácny, je zákonom chránený a zaradený do Červeného zoznamu rastlín v kategórii kriticky ohrozených druhov. Navyše počet jedincov v jedinej lokalite v Západných Karpatoch klesá. Určitá časť rastlinstva je kvôli okrasnej hodnote (druh pestovaný v skalkách) ohrozená priamym zberom vykopávaním, pretože ňou prechádza turistický chodník. Najväčším problémom je však vplyv imisií pochádzajúcich z industriálnych oblastí Slovenska, ktoré sem prináša vietor. 
Ing. Jaromír Kučera

Skalienka ležatá

Do rodu skalienka sa zaraďuje len jeden druh, a to skalienka ležatá Loiseleuria procumbens (L.) Desv. Latinské pomenovanie rodu Loiseleuria je podľa mena francúzskeho botanika J. L. A. Loiseleur-Deslongchampsa. Skalienka je arkticko-alpínsky druh, ktorý sa vyskytuje v chladných oblastiach Severnej Ameriky, severnej Ázie a Európy. Počas ľadových dôb sa tento druh dostal do južnejších oblastí Európy (Pyreneje, Alpy, Karpaty, severná časť Balkánskeho polostrova), kde si dokázal nájsť vhodné podmienky a prežiť do dnešných čias. Na území Slovenska sa v súčasnosti vyskytuje iba v troch lokalitách. Dve z lokalít ležia na území Národného parku Nízke Tatry, preto sa táto rastlinka stala námetom emisie známok týkajúcej sa tejto oblasti. Vyskytuje sa na kamenistých kyslých pôdach, na sutiach či na skalách. Je to nízky, vždyzelený, poliehavý kríček, ktorý tvorí kobercovité porasty. Do 1 cm dlhé, protistojné lístky sú tuhé, kožovité a na okraji podvinuté, čo umožňuje rastlinke prežiť i extrémne podmienky. Je odolná proti mrazu i vetru, dokáže prežiť i na miestach, kde cez zimu teplota klesá na –30° C. Nové rastové púčiky sa zakladajú už na jeseň, ktoré sa hneď po oteplení začnú vyvíjať. Kvety vyrastajú na koncoch konárikov po dvoch až piatich kusoch. Kalich je červený a päťzárezová, lievikovito zvončekovitá koruna je ružová, veľmi vzácne i biela. Kvitne v období od júna do júla. Kvety opeľuje hmyz, no za nepriaznivých podmienok je rastlinka schopná aj samoopelenia. Plodom je červenkastá tobolka. Semená prezimujú uzavreté v tobolkách. Tie sa potom roznášajú vetrom až v ďalšom roku na jar. Rozmnožuje sa i vegetatívne, a to zakoreňovaním koncových výhonkov. Rastlinka sa dožíva i veľmi vysokého veku, v Alpách sa našli jedince, ktoré boli až 75-ročné. Kvôli svojej vzácnosti a veľmi izolovanému výskytu na území Slovenska (najbližšie lokality sú vzdialené viac ako 300 km) je druh chránený zákonom a zaradený i do Červeného zoznamu rastlín, kde patrí medzi kriticky ohrozené druhy. 
Ing. Jaromír Kučera
(zdroj www.pofis.sk)

FDC:Poznámka redakce:

určitě jste si všimli nového způsobu zveřejňování novinek. Naší snahou je mít co nejrozsáhlejší informace a obrázky všeho dostupného filatelistického materiálu. Dejte nám vědět, jak se Vám nové články o novinkách zamlouvají.

Novinky za nominál:

nově v našem eshopu nabízíme nové poštovní známky SR. Tuto konkrétní známku zakoupíte zde na tomto odkazu.

Autor: Zdeněk Jindra
ZdenekJindra@infofila.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz