Niečo z histórie klubov filatelistov na Slovensku I.

V POVAŽSKEJ BYSTRICI NA SLOVENSKU bol založený Klub českoslov. filatelistov dňa 22. februára t.r., so sídlom v Spoločenskom dome Zbrojovky

Váš komentář