Nabídka našeho eshopu

Výzkum vesmíru - č. 2024 - I. typ - čistá

Výzkum vesmíru - č. 2024 - I. typ - čistá

  • Cena: 90 Kč

Niečo z histórie klubov filatelistov na Slovensku I.

V POVAŽSKEJ BYSTRICI NA SLOVENSKU bol založený Klub českoslov. filatelistov dňa 22. februára t.r., so sídlom v Spoločenskom dome Zbrojovky. Funkcionármi boli zvolení: Predsedom Václav Rýpal, staviteľ, místopredsedom Miloslav Bodický , oficiál okr. úradu, jednateľom Štefan Treskoň, asistent okr. súdu, pokladníkom Bořivoj Fictum, úradník Zbrojovky, správcom klubového kolovania Jaroslav Žák, úradník Zbrojovky, správcom inventára, klub. knihovny atd. Eugen Pachovský, úradník Zbrojovky a zapisovateľom Alois Matěj, techn. úradník. Výbery prijíma správca kolovania Jaroslav Žák, Považská Bystrica, pošt. schránka 52. Korešpondenciu riaďte na Štefana Treskoňa, asistenta okr. súdu v Považskej Bystrici. Klubový orgán Tribuna Filatelistov, korešpondencia slovensky a česky. Členské schôdze každý druhý útorok v 8. hod. večer v klubovej miestnosti Spoločenského domu Zbrojovky.

KLUB ČSL. FILATELISTOV V BRATISLAVE zvolil na valné hromadě pre rok 1938 následujúcich funkcionárov: predseda Ing. Klement Ptačovský, miestopredsedovia: radca Rudolf Jarabek a min. radca Dr. Juraj Bulla, jednateľ Ladislav Novotný (Bratislava, Nám. 28. októbra č. 2), správca kolovania Miloš Müller (Bratislava, Suché mýto 2), správca novinkového odboru: pplk. gen. štábu J. Váňa a štkpt. g. št. J. Šťastný. Korešpondenciu pre klub riaďte k rukám jednateľa. Klub žiada o výbery len dobrých hodnot k rukám správcu kolovania. Spolkové miestnosti: Bratislava, meštianský pivovár. Schôdzky každý štvrtok 19 -22 hodín.
(Z Tribuny filatelistov, roč. 1938 , s. 133, vybral Ján Mička).


Autor: Ján Mička | 17. 7. 2013

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Rakousko - čistá - č. 929-932

Rakousko - čistá - č. 929-932

  • Cena: 560 Kč
Motýli - 15 h - č. 1217 - II. typ - čistá

Motýli - 15 h - č. 1217 - II. typ - čistá

  • Cena: 290 Kč