Miroslav Bachratý – Odtlačky výplatných strojov v tematickej zbierke a exponáte

Uplynulý rok (2009) bol pre slovenskú filateliu výnimočný. Aspoň v publikačnej oblasti ako v jednej zo stránok života zberateľov.

Váš komentář