Medzinárodný rok kryštalografie

Kryštalografia je veda, ktorá skúma usporiadanie atómov v tuhých látkach. Za základ slova kryštalografia môžeme považovať grécke slovo krustallos,

Váš komentář