Nabídka našeho eshopu

Lupa nejen na čtení zvětšovací 8x, 20x - S7132

Lupa nejen na čtení zvětšovací 8x, 20x - S7132

  • Cena: 611 Kč

Medzinárodný rok kryštalografie

Dátum vydania: 14. 2. 2014
Název emise: Medzinárodný rok kryštalografie
Nomin. hodnota: 1,00 €
Číslo emisie: 558
Autor: Doc.akad. mal. Igor Benca
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 + k 22 x 26,5 mm
Technika tlače: Ofset

Medzinárodný rok kryštalografie

Informácie:

Kryštalografia je veda, ktorá skúma usporiadanie atómov v tuhých látkach. Za základ slova kryštalografia môžeme považovať grécke slovo krustallos, čiže niečo ako chladná kvapka, alebo majúci svoj pôvod v chlade. Súčasnejšia definícia hovorí, že je to veda zaoberajúca sa opisom atómovej a molekulovej štruktúry tuhých látok a jej vzťahu k ich fyzikálnym, chemickým a biologickým vlastnostiam. Pretože v roku 2014 uplynie 100 rokov od udelenia Nobelovej ceny Maxovi von Laue za experimenty, ktoré po prvý raz ukázali atomárnu (kryštálovú) štruktúru tuhej látky pomocou difrakcie röntgenového žiarenia, vyhlásila OSN  rok 2014 za Medzinárodný rok kryštalografie. Jednou zo základných úvah pri hľadaní kryštálovej štruktúry je predpoklad o jej symetrii, čiže o periodickom rozložení základných stavebných prvkov – atómov, prípadne molekúl. Pretože žijeme v trojrozmernom priestore, intuitívne, a spravidla správne, predpokladáme pravidelné trojrozmerné usporiadanie. So zdokonalením experimentálnych techník sa ale ukázalo, že existuje významná skupina tuhých látok, ktoré sa od tohto prísneho predpokladu odchyľujú, pričom ich vlastnosti súvisia práve  so zdanlivo zanedbateľnými odchýlkami od osvedčeného poriadku. Na známke je pomocou izolínií elektrónovej hustoty v kryštáli zliatiny Ta-Ge-Te ukázané, že namiesto očakávaného uloženia na priamke sú polohy atómov modulované tak, že vytvárajú motív zubov hradby, čo v konečnom dôsledku zásadne mení vlastnosti látky. Motív zobrazený na FDC zasa ukazuje také využitie symetrie, ktoré abstrahuje (zdola smerom nahor) od konkrétneho rozloženia atómov v štruktúre kaolinitiu k symbolickým obrazcom OD teórie, ktoré zohľadniac práve zákony symetrie, vedú k zjednodušenej a teda pochopiteľnejšej prezentácii.  Pečiatka na FDC predstavuje fragment takejto štruktúry. Na pamätnom liste je nakoniec zobrazený  Laueho diagram kryštálu zlúčeniny chrómu s trojnásobnou osou symetrie v smere primárneho rtg. lúča a tiež zobrazenie schémy UV ochrannej vrstvy vytlačenej na známke. Portrét na pečiatke je poctou Maxovi von Laue.
RNDr. Dalma Gyepesová, CSc.
RNDr. Ľubomír Smrčok, CSc.
(zdroj www.pofis.sk)

FDC:

Medzinárodný rok kryštalografie

Medzinárodný rok kryštalografie

Medzinárodný rok kryštalografie

Poznámka redakce:

určitě jste si všimli nového způsobu zveřejňování novinek. Naší snahou je mít co nejrozsáhlejší informace a obrázky všeho dostupného filatelistického materiálu. Dejte nám vědět, jak se Vám nové články o novinkách zamlouvají.

Novinky za nominál:

nově v našem eshopu nabízíme nové poštovní známky SR. Tuto konkrétní známku zakoupíte zde na tomto odkazu.


Autor: Slovenská pošta | 13. 4. 2014

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 101

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 101

  • Cena: 935 Kč
Motýli - 15 h - č. 1217 - II. typ - čistá

Motýli - 15 h - č. 1217 - II. typ - čistá

  • Cena: 290 Kč