Reklama

merkur-revue.eu

Sekce Doprava ČNS

Historie sekce Doprava je poměrně pestrá. Již v roce 1966 byla při Komisi námětové filatelie SČSF Praha ustavena pracovní námětová skupina Technika pod vedením Ing. Jiřího Musila. Počátkem roku 1970 se začínají formovat námětové sekce jako samostatné pracovní skupiny s konkrétním zaměřením:

  • Auto / Moto - skupina se zformovala v roce 1969, vedoucím skupiny byl Miloš Francl z Prahy. V roce 1970 začala vydávat zpravodaj "Autofila" ve formátu A4, vedoucím zpravodaje byl také Miloš Francl. Vydáno bylo celkem 11 čísel v rozsahu více než 120 stran. V roce 1977 došlo ke změně názvu zpravodaje na "Motorová vozidla a poštovní známka", změnil se také formát na A5 a vedoucím zpravodaje se stal Pavel Novotný z Brna. Vydány byly pouze 4 čísla o celkem 64 stranách.
  • Železnice - tato skupina pracovala aktivně od roku 1973, kdy začala vydávat zpravodaj "Železnice" a do roku 1978 vydala celkem 11 čísel v rozsahu více než 110 stran formátu A4. Vedoucím skupiny i zpravodaje byl Zdeněk Hampl z Prahy.
  • Lodě - skupina vznikla v roce 1978, o vydávání samostatného zpravodaje pro potřeby členů nejsou informace. Vedoucím skupiny byl František Čihák z Berouna.
  • Letadla - o zformování skupiny a její činnosti nejsou žádné doklady, sbíráním námětu se zabývají jednotlivci.

V roce 1979 došlo ke sloučení uvedených sekcí, tím byla ustavena sekce Doprava. Ve stejném roce začíná nepravidelně vycházet zpravodaj Doprava ve filatelii. Vedoucím sekce byl Jaromír Hvižď z Brna, vedoucím zpravodaje Pavel Novotný také z Brna. V roce 1991 měla sekce 92 členů, převážná část se zabývala železnicí. V první polovině 90. let činnost sekce stagnovala.

Zásluhou Ing. Jaroslava Rubišara pracuje sekce od roku 1997 opět aktivně. Ing. Rubišar byl až do roku 2001 vedoucím sekce, dosud je stále vedoucím zpravodaje.

Vedoucím sekce je:

Adolf Kuchyňka, Heydukova 1092, 386 01 Strakonice
e-mail: adolf.kuchynka@tiscali.cz

V případě zájmu o zpravodaj se obraťte na adresu:

Ing. Jaroslav Rubišar, Hlušovice 62, 783 14 Bohuňovice
e-mail: jrubisar@seznam.cz

Zpět na seznam sekcí


Další sekce:

Bohemika | Esperanto | Fauna-Flora | Kosmos
Polární filatelie | Požární ochrana | Skauting | Výtvarné umění

Aktuálně
Spustili jsme naše nové stránky.

Reklama

merkur-revue.eu
Aktuálně
Spustili jsme naše nové stránky.