Reklama

merkur-revue.eu

Sekce Polární filatelie ČNSČasopis řídí a rediguje Antonín Boháček, Kurkova 1206/14, 182 00 Praha 8 – Kobylisy
Pokladník a distributor časopisu: Antonín Hobza, Na Čihadle 9/1125, 160 00 Praha 6 POLÁRNÍ ZPRAVODAJ je časopisem České polární sekce při České námětové společnosti SČF. Vychází pro potřeby všech členů polární sekce a je neprodejný. Polární zpravodaj je součástí členství v České polární sekci. Jeden výtisk je pro členy sekce zdarma.

- Obsah čísla 72 -

- Antonín Boháček: Známka Tierra del Fuego (1891) * První španělská antarktická expedice 1982/83 * Francouzská polární pošta před 50 lety * Francouzské námořní lodě na známkách TAAF * Jak přišla ruská polární známka do sbírky anglické královny * Australští husky na nových známkách AAT * Poštovní a filatelistické novinky na území TAAF * Antarktida na filatelistické výstavě v Trutnově * Co bylo a nebylo na výstavě Sběratel 2014 * Kouzelné obálky ANTARCTICA SERVICES / Moderní způsoby dopravy na amerických antarktických stanicích * TOP 72 – Antarctica Services * * A ještě další polární zajímavosti naleznete v čísle Polárního zpravodaje 72, které vyšlo v říjnu 2014.

Zpět na seznam sekcí


Další sekce:

Bohemika | Doprava | Esperanto | Fauna-Flora | Kosmos
Požární ochrana | Skauting | Výtvarné umění

Aktuálně
Spustili jsme naše nové stránky.

Reklama

merkur-revue.eu
Aktuálně
Spustili jsme naše nové stránky.