Složení výboru České námětové společnosti

Předseda: Doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. Email
Místopředseda: Mgr. Slavomír Strnad Email
Tajemník: Jiří Horák Email
Hospodář: Ing. David Schiller Email
Redakce FM: Ing. Walter Müller Email
Člen výboru: Ing. Julius Cacka Email
Člen výboru: Adolf Kuchyňka Email
Revizor: Ing. Jaroslav Rubišar Email
Koordinátor s komisí mládeže: Jiří Špulák Email

© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223