Reklama

merkur-revue.eu

Česká námětová společnost - Publikace

Významnou činností České námětové společnosti a jejich sekcí je vydávání odborných publikací určených pro námětové sběratele. Nejvýznamnějším edičním počinem ČNS je kniha Filatelistické motivy, s dalšími publikacemi se můžete setkat na stránkách jednotlivých sekcí, které stály za jejich vydáním.


Filatelistické motivy

Kolektiv autorů České námětové společnosti vydává každoročně svazek edice Filatelistické motivy. Publikace je zaměřena na veškerá předměty filatelistického zájmu (tj. známkový i neznámkový materiál), které byly vydány oficiálním vydavatelem nebo jím pověřeným subjektem.

Veškeré materiály jsou zpracovány z hlediska námětové filatelie. Těžiště publikací je proto v textech, které obsahují základní fakta o účelu vydání daného materiálu i o všech motivech (zobrazivých i textových) (odkaz na motiv), které se na materiálu vyskytují. Pozornost není věnována pouze známkám a celinám, ale také obálkám prvního dne, ručním a strojovým razítkům, příležitostným R-nálepkám a nálepkám APOST, otiskům výplatních strojů. Objekty filatelistického zájmu jsou řazeny chronologicky dle data vydání nebo používání v daném roce. Obrazová příloha potom obsahuje vyobrazení všech registrovaných a popsaných filatelistických materiálů (s výjimkou známek a celin, které jsou vyobrazeny v každém vydávaném katalogu).

Filatelistické motivy jsou vydávány již více než 25let. V jednotlivých svazcích jsou zpracovány materiály z let 1982 - 1986 a 1990 - 2013, ze starších materiálů byl takto zpracován rok 1945. Případní zájemci o odběr filatelistických motivů se mohou přihlásit na následujících adresách (objednat lze i některá starší vydání):

Redakce:
Ing. Walter Müller, Živičná 8, 702 00 Ostrava 2,
email: wmuller@seznam.cz

Distribuce:
Ing. Walter Müller, Živičná 8, 702 00 Ostrava 2,
email: wmuller@seznam.cz
Ing. David Schiller, Muglinovská 29, 702 00 Ostrava 1,
e-mail: dschiller@iol.cz

Filatelistické motivy byly původně vydávány pro námětové filatelisty s cílem usnadnit jim využití našeho filatelistického materiálu v tematických exponátech ve všech možných tematických souvislostech. Značný zájem o ně projevují i tradiční filatelisté a sběratelé ostatních filatelistických materiálů, i když zde nejsou sledovány filatelistické zvláštnosti vydaného materiálu (tj. odchylky zoubkování, papíru, vady apod.)

Aktuálně
Spustili jsme naše nové stránky.

Reklama

merkur-revue.eu
Aktuálně
Spustili jsme naše nové stránky.