Reklama

merkur-revue.eu

Aukce ČNS

Jednou z činností České námětové společnosti je pořádání písemných námětových aukcí filatelistického materiálu. Na rozdíl od jiných aukcí pořádaných u nás je v nabídce kladen hlavní důraz na námětové zaměření filatelistických materiálů; nenajdete zde tedy klasické řazení podle států, ale podle jednotlivých tematických okruhů, což je pro orientaci námětových sběratelů nejdůležitější kritérium. Aukce se také spíše zaměřuje na méně obvyklé neznámkové materiály (celiny, otisky výplatních strojů, příležitostná razítka, identifikační celistvosti s perfiny apod.), u známek pak spíše na jejich méně obvyklé varianty (návrhy, zkoušky tisku, známkové sešitky).

Aukce je pořádána 1x ročně zpravidla na podzim. Aukční katalog obdrží zdarma všichni předplatitelé zpravodaje TemaFórum, další zájemci pak za úhradu nákladů na zaslání (v současné době 20 Kč). Je také možno si objednat CD, které obsahuje kompletní katalog včetně vyobrazení všech nabízených položek - předplatitelé TemaFóra jej obdrží za 50 Kč, ostatní zájemci pak za 80 Kč.


2. písemná námětová aukce byla ukončena.

1. písemná námětová aukce byla uzavřena 29. 11. 2004; materiály z této aukce již nejsou nabízeny. Výsledková listina je k dispozici zde (soubor xls, velikost 18 kB).

Podmínky
Všeobecné aukční podmínky najdete zde (soubor rtf, velikost 17 kB).
Zkratky
Seznam používaných značek a zkratek je k dispozici zde (soubor xls, velikost 17 kB)

Reklama

merkur-revue.eu
Podmínky
Všeobecné aukční podmínky najdete zde (soubor rtf, velikost 17 kB).
Zkratky
Seznam používaných značek a zkratek je k dispozici zde (soubor xls, velikost 17 kB)