Reklama

merkur-revue.eu

Zpravodaje ČNS

Vydávání zpravodajů je jednou ze základních činností České námětové společnosti a jejich sekcí. Jejich prostřednictvím se členové dozvídají nejrůznější informace ze svého oboru, mohou si navzájem předávat své poznatky a informovat se o novinkách v dané oblasti.

Základním zpravodajem České námětové společnosti je TemaFórum, které přináší zejména články obecnějšího rázu (změny ve výstavních řádech, návody na tvorbu exponátů, informace o výstavách) a články z oborů, které svou samostatnou sekci a samostatný zpravodaj prozatím nemají.

Články zaměřené na užší problematiku vycházejí ve zpravodajích jednotlivých sekcí. Z činných sekcí ČNS vydávají svůj zpravodaj tyto sekce:

V případě zájmu o některý z výše uvedených zpravodajů je možno se kontaktovat na adresách uvedených v jednotlivých odkazech. Tamtéž je možno se kontaktovat i v případě, že máte zájem v některém ze zpravodajů publikovat.

Aktuálně
Spustili jsme naše nové stránky.

Reklama

merkur-revue.eu
Aktuálně
Spustili jsme naše nové stránky.