Reklama

merkur-revue.eu

Zpravodaj Bohemika

Zpravodaj Bohemika vychází již od roku 1969. Za dobu své existence přinesl neuvěřitelné množství informací na více než 4.500 stranách; počet vydaných čísel již překonal hranici 200. V současné době vychází 6 čísel ročně.

Zpravodaj Bohemika

Obsahem zpravodaje jsou informace o veškerých zahraničních filatelistických materiálech, které se jakýmkoliv způsobem týkají České republiky. Jde zejména o české osobnosti, osobnosti českého původu nebo zahraniční osoby, které jsou nějakým způsobem s naší zemí spojeny (nějakou dobu zde žily, byly zde na návštěvě apod.). Dozvíte se také např. o stavebních památkách, důležitých politických, společenských nebo sportovních akcích, které se týkají České republiky a byly zobrazeny na filatelistických materiálech.

Vzhledem k úmrtí redaktora pana ing. Černého přestal zpravodaj vycházet. Byli bychom rádi, kdyby se našel někdo, kdo by jako redaktor vydávání zpravodaje obnovil.

Aktuálně
Spustili jsme naše nové stránky.

Reklama

merkur-revue.eu
Aktuálně
Spustili jsme naše nové stránky.