Česká námětová společnost SČF - Zpravodaje - Zpravodaj Doprava ve filatelii

Reklama

merkur-revue.eu

Zpravodaj Doprava ve filatelii

Zpravodaj Doprava ve filatelii začal vycházet v roce 1979. Před ním byly k dispozici zpravodaje některých pracovních skupin - Autofila skupiny Auto-Moto a Železnice stejnojmenné skupiny. Vedoucím tohoto zpravodaje byl Pavel Novotný z Brna. V první polovině 90. let činnost sekce stagnovala, spolu s tím ustalo i vydávání zpravodaje.

Zpravodaj Doprava ve filatelii

V současné podobě vychází zpravodaj od roku 1997. Vzhledem ke skladbě členů sekce a autorů přináší informace především z oblasti železnice; ostatní dopravní obory jsou zastoupeny méně.

V případě zájmu o zpravodaj se obraťte na adresu

Ing. Jaroslav Rubišar, Hlušovice 62, 783 14 Bohuňovice,
e-mail jrubisar@seznam.cz

Aktuálně
Spustili jsme naše nové stránky.

Reklama

merkur-revue.eu
Aktuálně
Spustili jsme naše nové stránky.