Zpravodaj Kosmos

Informační bulletin Kosmos má dlouholetou tradici, vychází již od roku 1971. Podobně jako činnost sekce bylo i vydávání zpravodaje mezi roky 1989 a 1995 přerušeno; v současné době vychází 4x ročně o přibližném rozsahu 50 stran.

Informační bulletin Kosmos

Bulletin obsahuje informace nejen pro námětové sběratele, ale také pro astrofilatelisty, protože část členů sekce sbírá materiály se zaměřením na astrofilatelistické hledisko.

Zájemci o zpravodaj se mohou obrátit na redaktora, kterým je

Ing Petr Fencl, Škrétova 34/IV, 566 01 Vysoké Mýto,
e-mail pefencl@seznam.cz


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223