Sekce Esperanto ČNS

Sekce Esperanto sdružuje sběratele filatelistického materiálu s tématem esperanta. Sekce v minulosti připravovala různá příležitostná razítka, OVS a R nálepky s esperantistickou tématikou. V současné době je sekce prakticky nečinná, protože její vedoucí pan Vladislav Hasala požádal o uvolnění z funkce. Byli bychom rádi, kdyby se našel někdo, kdo by měl zájem sekci vést a obnovit její činnost.

Zpět na seznam sekcí


Další sekce:

Bohemika | Doprava | Fauna-Flora | Kosmos
Polární filatelie | Požární ochrana | Skauting | Výtvarné umění


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223