Reklama

merkur-revue.eu

Sekce Fauna-Flóra ČNS

Sekce Fauna-Flóra patří mezi zakládající sekce České námětové společnosti. První číslo stejnojmenného zpravodaje vyšlo v listopadu 1980; v devadesátých letech však byla její činnost téměř nulová. V roce 2002 byla činnost sekce obnovena a spolu s tím začal opět vycházet zpravodaj. Postupně se zajišťují další aktivity - setkání spojená s výměnnými burzami, vydávání členského adresáře, poradenská služba při určování biologických námětů na známkách apod.

Bohužel v současné době zpravodaj sekce nevychází a sekce přestala prakticky existovat. Byli bychom rádi, kdyby se našel někdo, kdo by obnovil vydávání zpravodaje, a tím také činnost sekce, protože její poslední vedoucí pan Mgr. Zdeněk Moravec v září 2014 zemřel.

Zpět na seznam sekcí


Další sekce:

Bohemika | Doprava | Esperanto | Kosmos
Polární filatelie | Požární ochrana | Skauting | Výtvarné umění

Aktuálně
Spustili jsme naše nové stránky.

Reklama

merkur-revue.eu
Aktuálně
Spustili jsme naše nové stránky.