Reklama

merkur-revue.eu

Sekce Kosmos ČNS

Sekce Kosmos byla založena již v roce 1971, tj. ještě před vznikem ČNS. V důsledku politickoekonomických změn počátkem 90. let byla její činnost přerušena, k plnohodnotnému obnovení její činnosti došlo koncem roku 1995.

Základním úkolem a cílem sekce je sdružovat zájemce o danou problematiku, zprostředkovávat vědecko-populární informace o nejnovějším dění v kosmonautice, poskytovat přehled o filatelistických materiálech z hlediska jejich objektivní hodnoty a vhodnosti pro budování sbírek (exponátů) jak námětových, tak i astrofilatelistických, umožnit členům získat filatelistické a odborné poznatky z dané oblasti, dle možností napomáhat získání filatelistických materiálů atd.

V posledních letech se sekce podílela na organizaci tří filatelistických výstav, a to Kosmos 96, Kosmos 99 a AEROSPACE 04; první dvě výstavy proběhly v Planetáriu Praha (druhá výstava i s výraznou zahraniční účastí). Výstava AEROSPACE 04 se uskutečnila počátkem října 2004 ve Vysokém Mýtě.

Sekce v současné době vydává 4x ročně bulletin Kosmos s přibližným rozsahem 50 stran v každém čísle. Vzhledem k tomu, že sekce v současné době sdružuje pro oblast kosmu sběratele jak tématiky, tak astrofilatelisty, obsahuje bulletin informace pro oba tyto sběratelské směry, resp. třídy.

Vedoucím sekce je:

Ing. Julius Cacka, Chudenická 1079/10, 102 00 Praha 10
email: julius@atlas.cz

Zájemci o zpravodaj se mohou obrátit na redaktora, kterým je:

Ing. Petr Fencl, Škrétova 34/IV, 566 01 Vysoké Mýto
e-mail: technika@nopek.cz

Zpět na seznam sekcí


Další sekce:

Bohemika | Doprava | Esperanto | Fauna-Flora
Polární filatelie | Požární ochrana | Skauting | Výtvarné umění

Aktuálně
Spustili jsme naše nové stránky.

Reklama

merkur-revue.eu
Aktuálně
Spustili jsme naše nové stránky.