Reklama

merkur-revue.eu

Sekce Výtvarné umění ČNS

Sekce Výtvarné umění byla založena již roku 1969. Jejími čelnými představiteli byli v minulosti Jan Buryška z Pardubic, Miloslav Jelínek z Děčína, Karel Davídek z Příbrami a zejména Miroslav Anger z Prahy. Do dnešní doby v ní pracují ještě 4 zakládající členové.

Cílem sekce je propagace sběratelství poštovních známek s uměleckými tématy (zejména se zaměřením na malířství, ale i grafiku, sochařství a architekturu) a spolupráce členů prostřednictvím seminářů a vydávání zpravodaje.

Zpravodaj Výtvarné umění a poštovní známka vychází nepřetržitě od roku 1970. Počet dosud vydaných čísel již překračuje 150. V současné době zpravodaj vychází zpravidla 3 x ročně. Sekce dále vydává knihovničky věnované životu a dílu jednotlivých umělců; dosud byly vydány díly týkající se P. P. Rubense a A. Dürera.

V případě Vašeho zájmu o sekci či dotazů můžete kontaktovat jejího vedoucího na adrese:

Mgr. Slavomil Strnad, Jižní 466/20, 513 01 Semily
email: s.strnad@tfnet.cz

Vedoucím zpravodaje je:

František Zahálka, Sokolská 2846/3, 430 03 Chomutov.
email: zahalka.f@atlas.cz

Zpět na seznam sekcí


Další sekce:

Bohemika | Doprava | Esperanto | Fauna-Flora | Kosmos
Polární filatelie | Požární ochrana | Skauting

Aktuálně
Spustili jsme naše nové stránky.

Reklama

merkur-revue.eu
Aktuálně
Spustili jsme naše nové stránky.