Český filatelista 10/1896 - Cestou k filatelii IX.

K takovému stupni vychování v tomto oboru, k tomu přechodu ze sběratele na filatelistu musí být mládež vedena radou i skutkem. To musí býti úkolem spolků.

Váš komentář