Nabídka našeho eshopu

Ceník poštovních známek - katalog World Philately 2022 - 9 zn. zemí na DVD

Na DVD je devět známkových zemí - ČSR (1918-1939), ČSR (1945-1992), ČR (1993-2021), SR (1993-2021), Protektorát ČaM (1939-1945), Slovenský stát (1939-1945), Rakousko (1850-1918), Rakousko (1918-1938), Uhersko (1871-1918).

  • Cena: 949 Kč

Český filatelista 10/1896 - Cestou k filatelii IX.

IX. Výchova začátečníků

K takovému stupni vychování v tomto oboru, k tomu přechodu ze sběratele na filatelistu musí být mládež vedena radou i skutkem. To musí býti úkolem spolků. Nejen obchodovati a druh druha šiditi, jak leckde se děje, ale vychovávati dorost, to je úkolem spolků a časopisů. Pokud tento úkol jest plněn a pokud zanedbáván. Nechceme rozhodovati.

Tolik jest však jisto, že členové klubu bývají obyčejně filatelisté pokročilí, majitelé sbírek nádherných, mužové s vědomostmi širokými. A tu ne všichni vzpomenou si těch studentů s počátky filatelie zápasících, v nevědomosti tápajících, známky ostříhajících a barvami malujících celou plochou je přilepujících, známku denně dvacetkráte ohmatávajících, do ciziny pro drahé a pochybné známky chodících - a jak by asi zněla celá ta litanie. Z těchto zbloudilých oveček má se nám pak vyloupnouti filatelistický dorost, nové členstvo! Ti znalci a koryfeové ve filatelii nedbají o začátečníky, kteří nemohou jejich drahé dublety platiti desítkami a stovkami, ti kteří kupují celé archy známek čistých, pohrdají těmi, kteří myslí, že veliký peníz zaplatili, když dali za známky - 10 krejcarů!

Ale pánové, nezapomeňte, že ti pohrdaní začátečníci dorůstají a stávají se členy spolků, jichž vedení vy máte v rukou, že ti zanedbaní hošíci přihlašovati se budou do klubů a tam kupovati obyčejnější známky, které vy zpeněžíte - a proto si těch začátečníků važte a poučujte je. Kdyby nebylo začátečníků, nebylo by znalců.

A buďte pamětliví toho, že tito nový členové klubů vašich bývají dokonalí ignoranti sportu (nechci říci „vědy“) filatelistického. Toho vy nesete vinu, ne oni. Oni neměli příležitosti, vy jste jim ji neposkytli. Či jest vám milejší, nepozná-li takový miláček, je-li kupř. nabízená ceylonská známka z r. 1880 neb 1884, má-li vodotisk CC neb CA a je-li tedy ona šestkrát dražší než tato? Uvádím jen tento primitivní příklad, opomíjeje drastičtější. Jest vám milejší nevědomost jeho, poněvadž z ní můžete těžiti? Chcete se prokázati nepoctivými vůči tomu, jehož vědomosti jsou slabé? Zajisté nikoli a proto nezbývá, nežli poučovati toho, kdo méně ví, nežli vy. Ale jak skoupí na poučení a výklady bývají páni znalci vůči nováčkům, o tom přesvědčil jsem se sám u jednoho, jenž vzal ode mě hrstku známek, řka: „Je to šmejd, dám za to pět šesťáků!“ - A později, když jsem počal seznávati cenu známek, poznal jsem, že mezi těmi dvěma sty známek byla známka ostrovů Fidži z první emise dnes Senfem na 3 marky ceněná, nemluvě ani o řadě jiných. A já byl tenkráte těmi pěti šestáky - unesen!

A takových znalců je dnes množství, nepočítaje v to kruhy obchodnické, které za 5 marek známku prodávají, ale sotva půl druhé za ní nabídnou!

Nutno tedy vychovávat nový dorost pro spolky a kluby. Dobrá! Co vše jest tedy činiti klubu, aby mohl říci, že vychovává dorost?

1. Musí dáti návod ke sbírání;
2. Příležitost ke sbírání;
3. Poučení o zacházení se známkami. Není zde možno bráti registrování těchto tří bodů na váhu, všechny tři jsou stejně důležité, ať slují za prvé, za druhé, neb za třetí.

X. Závěr

Abychom mohli s plným porozuměním o těchto třech bodech s laskavým čtenářem uvažovati, jest nanejvýše nutno, seznámiti ho s tím, co všechno známka je a v jaké řády a podřády se dělí. Dnešního dne, kdy někteří sbírají všechno, jiní jen něco, třeba jest vytknouti střední cestu a tu těžkou otázku „Co sbírati“ rozluštiti, pokud se rozluštiti dá. Vždy však zůstane výsledkem našeho uvažování heslo: „Volnost!“ Ať sbírá každý, co chce, a jak chce, ale ať zachovává systém, který je první podmínkou každé řádné sbírky.

To bude tedy první náš úkol v ročníku příštím „Č. F.“ - kdež doufám, že shledám se nejen se všemi i nynějšími čtenáři, i nýbrž s mnoha novými, poučení a vysvětlení tolika záhad tolika tajů našeho oboru toužícími.

Druhým naším úkolem bude rozbor výše uvedených tří bodů, majáků to veškeré filatelie a podmínek zdárného sběratelství známek.

Konče, dovoluji si na tomto místě poděkovati oněm pánům filatelistům, kteří lichotivými dopisy udělili pochvalné uznání tomuto článku a mne vyzvali, abych v něm pokračoval. Těší m+ toto uznání tím více, že jest mi důkazem jednak jejich přátelství a přízně k mé maličkosti jednak, že jest mi nad peníz milejším honorářem.


Autor: Jaroslav Lešetický | 27. 1. 2014

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Výzkum vesmíru - č. 2024 - I. typ - čistá

Výzkum vesmíru - č. 2024 - I. typ - čistá

  • Cena: 90 Kč
Československo 1918-1939, komplet - 1x desky, 1x archivní box, vč.zesílených obalů - zasklené

Zasklený komplet Československo 1918-39 + 1x desky+1x archivní box

  • Cena: 3545 Kč