Autoři - Jaroslav Lešetický

Reklama

merkur-revue.eu

Autor - Jaroslav Lešetický

V seznamu (katalogu) všech vydaných známek zdálo se mi účelným zavésti dvojí číslování. V prvním uvádím hlavní druhy (pro generální sběratele)
Téměř u všech hodnot jeví přetisk mnoho nedokonalostí a sice jednak v celku, jednak v jednotlivých písmenech neb cifrách.
Starorakouské známky, t.j. známky předlitavské části bývalé rakousko-uherské monarchie, vydané dne 1. října r. 1916 (82. nařízení Pošt. a telegr. věstníku č. 79 ze dne 24. září 1916, obsaženo v CXI. části říš. zákoníku ze dne 24. září 1916
V seznamu (katalogu) všech vydaných známek zdálo se mi účelným zavésti dvojí číslování. V prvním uvádím hlavní druhy (pro generální sběratele)
Téměř u všech hodnot jeví přetisk mnoho nedokonalostí a sice jednak v celku, jednak v jednotlivých písmenech neb cifrách.
Starorakouské známky, t.j. známky předlitavské části bývalé rakousko-uherské monarchie, vydané dne 1. října r. 1916 (82. nařízení Pošt. a telegr. věstníku č. 79 ze dne 24. září 1916, obsaženo v CXI. části říš. zákoníku ze dne 24. září 1916
K takovému stupni vychování v tomto oboru, k tomu přechodu ze sběratele na filatelistu musí být mládež vedena radou i skutkem. To musí býti úkolem spolků.
Jakmile si sběratel pořídí album, musí sbírati dle jakéhosi určitého systému. Musí vědět, které známky sbírati má nejdříve, za jakým podmínek si je může opatřiti
  Starší články

Jaroslav Lešetický


Autor o sobě nic více nenapsal.

Reklama

merkur-revue.eu

Jaroslav Lešetický


Autor o sobě nic více nenapsal.