Autor - Jaroslav Lešetický

Filatelie - články - Česká filatelie | 19. 12. 2014
Jaroslav Lešetický - POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 - třetí část

V seznamu (katalogu) všech vydaných známek zdálo se mi účelným zavésti dvojí číslování. V prvním uvádím hlavní druhy (pro generální sběratele)Filatelie - články - Česká filatelie | 18. 12. 2014
Jaroslav Lešetický - POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 - druhá část

Téměř u všech hodnot jeví přetisk mnoho nedokonalostí a sice jednak v celku, jednak v jednotlivých písmenech neb cifrách.Filatelie - články - Česká filatelie | 17. 12. 2014
Jaroslav Lešetický - POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 - část první

Starorakouské známky, t.j. známky předlitavské části bývalé rakousko-uherské monarchie, vydané dne 1. října r. 1916 (82. nařízení Pošt. a telegr. věstníku č. 79 ze dne 24. září 1916, obsaženo v CXI. části říš. zákoníku ze dne 24. září 1916Filatelie - články - Česká filatelie | 7. 5. 2014
Jaroslav Lešetický - POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 - třetí část

V seznamu (katalogu) všech vydaných známek zdálo se mi účelným zavésti dvojí číslování. V prvním uvádím hlavní druhy (pro generální sběratele)Filatelie - články - Česká filatelie | 27. 4. 2014
Jaroslav Lešetický - POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 - druhá část

Téměř u všech hodnot jeví přetisk mnoho nedokonalostí a sice jednak v celku, jednak v jednotlivých písmenech neb cifrách.Filatelie - články - Česká filatelie | 26. 4. 2014
Jaroslav Lešetický - POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 - část první

Starorakouské známky, t.j. známky předlitavské části bývalé rakousko-uherské monarchie, vydané dne 1. října r. 1916 (82. nařízení Pošt. a telegr. věstníku č. 79 ze dne 24. září 1916, obsaženo v CXI. části říš. zákoníku ze dne 24. září 1916Filatelie - články - Česká filatelie | 27. 1. 2014
Český filatelista 10/1896 - Cestou k filatelii IX.

K takovému stupni vychování v tomto oboru, k tomu přechodu ze sběratele na filatelistu musí být mládež vedena radou i skutkem. To musí býti úkolem spolků.Filatelie - články - Česká filatelie | 12. 1. 2014
Český filatelista 9/1896 - Cestou k filatelii VIII.

Jakmile si sběratel pořídí album, musí sbírati dle jakéhosi určitého systému. Musí vědět, které známky sbírati má nejdříve, za jakým podmínek si je může opatřiti  Starší články

© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223