Český filatelista 9/1896 - Cestou k filatelii VIII.

Jakmile si sběratel pořídí album, musí sbírati dle jakéhosi určitého systému. Musí vědět, které známky sbírati má nejdříve, za jakým podmínek si je může opatřiti

Váš komentář