Nabídka našeho eshopu

Modrý Mauritius v Terezíně

Nová kniha Modrý Mauritius v Terezíně od vedoucího redaktora Infofily Zdeňka Jindry.

  • Cena: 249 Kč

Jaroslav Lešetický - POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 - třetí část

Úvod


V seznamu (katalogu) všech vydaných známek zdálo se mi účelným zavésti dvojí číslování. V prvním uvádím hlavní druhy (pro generální sběratele), v druhé rozvádím hlavní druh pomocí písmen v odrudy (pro speciálního sběratele). Z hodnot 2 – 10 K uvedl jsem rozdíly typů a papíru v rubrice první stejně jako podstatné změny barev. Doufám, že vyhověl jsem tím všem kruhům sběratelským. Ve skutečnosti ovšem zde o různá vydání státní nejde, jsou to jen postupné změny, diktované jednak účelností, jednak nutností a důvody technickými. Ze zvláštností, jako jsou přeložky, záložky, složky a p., uvádím pouze to, co mi bylo hlášeno neb co sám jsem viděl, mají zajisté tedy jiní sběratelé zase jiné zvláštnosti, které bych rád sdělil v druhém vydání tohoto spisku, bude-li ho zapotřebí.

Čísla nákladová došla v této monografii vzácným svolením ministerstva pošt prvního uveřejnění. Poněvadž u všech přetištěných druhů bylo hojně známek poškozených (hlavně známek okrajových), které byly dílem hned, dílém po vrácení stranami odloženy, vyjadřují čísla v katalogu uvedená stav bezvadného materiálu, jenž byl dán do oběhu, ne tudíž materiálu odvedeného neb vůbec přetištěného.

Pokud se týče několika hodnot o velmi malém počtu známek, poukazuji na vydání jiných zemí na př. ,,revalské“ vydání v Estonsku, které mělo 12 kusů známek 35 kopějkových, 56 kusů 3,5 rublových, 40 kusů 5 rublových a 11 kusů 10 rublových; rakouských známek 10 kor. s přetiskem ,,Regno d’Italia Venezia Giulia 3.XI.18“ bylo 46 (katalogisovaná cena 10 000 K), s přetiskem ,,Regno d’Italia Trentino“ pouze 11 kusů, I. vydání meranského 10 h 150 kusů, uherských ,,Occupation Francaise“ pro Arad 10 f (ženci) 300 kusů, 10 K (parlament) 260 atd.

Čísla nákladová jsou naprosto autentická, ministerstvem pošt revidovaná a mohou býti bezpečným podkladem k stanovení obchodních cen rozvážných a nepřemrštěných, jak bych si přál, i oněch známek, jichž malý počet nemůže vystačiti pro miliony sběratelů celého světa.

Seznam
1919. 12. prosince. Výpotřební vydání. Starorakouské a uherské známky výplatní, spěšné, novinové, letecké (pouze rakouské) a doplatní se šikmým přetiském ,,POŠTA – ČESKOSLOVENSKÁ – 1919“, směřujícím od leva na pravo neb přetiskem vodorovným barvy černé neb modré.

Jaroslav Lešetický - POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 - třetí část

Jaroslav Lešetický - POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 - třetí část

Jaroslav Lešetický - POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 - třetí část

Jaroslav Lešetický - POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 - třetí část

Jaroslav Lešetický - POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 - třetí část

Jaroslav Lešetický - POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 - třetí část

Jaroslav Lešetický - POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 - třetí část

Jaroslav Lešetický - POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 - třetí část

Jaroslav Lešetický - POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 - třetí část

Jaroslav Lešetický - POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 - třetí část

Jaroslav Lešetický - POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 - třetí část

Jaroslav Lešetický - POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 - třetí část

Jaroslav Lešetický - POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 - třetí část

Jaroslav Lešetický - POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 - třetí část

Jaroslav Lešetický - POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 - třetí část

Jaroslav Lešetický - POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 - třetí část

Jaroslav Lešetický - POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 - třetí část

Jaroslav Lešetický - POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 - třetí část


Poznámky
*
*1 – Pro snažší přehled porušuji na několika místech chronologický pořad.
*2 – Známo pouze několik kusů.
*3 – Fialová barva 10 K hodnoty má několik nuancí, od velmi tmavé až k velmi světlé. Číslem 21, míněna jest barva skutečně tmavá.
*4 – Čísla opatřená otazníky byla mi hlášena, ne však předložena.
*5 – Čtyři poslední místa listu o 100 známkách byla prázdná (kupon). Také tato místa mají přetisk.
*6 – V dolejší řadě jsou 4 kupony, označené kříži (t. zv. ,,Ondřejův kříž, pojmenovaný dle známek rakouských z r. 1850 – 58); u 2 h známek byly přetištěny, u 5 h zůstaly prázdny.
*7 – Viz. poznámku za č. 31.
*8 – Pouze 8 krát na listu o 100 známkách.
*9 - = haléř.
*10 – I zbarvený podklad i barva známky mají různé odstíny. Papír jest buď silnější, bílý neb tenký, průsvitný se sklovitě lesklým kližením.
*11 – V době oběhu těchto známek byla každá hodnot o 2 h dražší.
*12 – KIR = KIRALY (Kirajl) t. j. královská, na rozdíl od ,,MAGYAR POSTA“ na známce 10 f z r. 1919. Viz. č. 104.
*13 – Na 18. (snad též na 13. známce listu čítáno vodorovně).
*14 – Tato průsvitka zavedena byla nejen pro známky, nýbrž i pro kolky a kolkované listiny nařízením min. obch. č. 12.398 ze dne 4. února 1899. Ovály, v nichž nalézá se štěpánská koruna 32 mm vysoká 29 mm široká, mají průměr 45 mm.
*15 – Užívalo se jí od 1. listopadu 1904 (nařízení min. obch. č. 63.870 ze dne 22. září 1904) do 15. května 1908, načež byla výnosem čisl. 51.941 ze dne 17. června 1908 zaměněna novým tvarem koruny v pohledu se strany.
*16 – Průsvitka: apoštolský kříž na třech karpatských kopcích, Tátra, Mátra, Fátra, zavedena byla nařízením min. fin. č. 15.073 ze dne 26. srpna 1913.
*17 – Náklady dle různých průsvitek u 1, 12 a 50 h nebyly zvláště zjišťovány.
*18 – Dosud známy jsou pouze dva exempláře.
Zkratky
*
*b. = bílý
*de = dole
*dol. = dolejší
*dů = dolů
*hoř. = hořejší
*kup. = kupon
*l. = levý
*mod. = modrý
*nh. = nahoře
*nl. = na levo
*n. pr. = na pravo
*o., okr. = okraj
*p. = papír
*pd. = půda
*pos. = posunutý
*pr. = pravý
*př. = přetisk
*přet. = přetištěný
*růz. = různý
*sm. = směr
*str. = strana
*sv. = světlý
*tm. = tmavý
*zn. = známka


Autor: Jaroslav Lešetický | 19. 12. 2014

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Lupa nejen na čtení zvětšovací 8x, 20x - S7132

Lupa nejen na čtení zvětšovací 8x, 20x - S7132

  • Cena: 611 Kč
PHILALUX3 - SAFE 9865

PHILALUX3 - SAFE 9865

  • Cena: 3695 Kč