Jaroslav Lešetický - POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 - druhá část

Téměř u všech hodnot jeví přetisk mnoho nedokonalostí a sice jednak v celku, jednak v jednotlivých písmenech neb cifrách.

Váš komentář