Známky a kouzlo filatelie


Tuto knihu si můžete objednat i v našem internetovém obchodu na tomto odkazu.
James Mackay - ZNÁMKY a KOUZLO FILATELIE Fortuna Libri, Praha 2007

ZNÁMKY a ČARO FILATELIE Fortuna Libri, Bratislava 2007

Známky a kouzlo filatelie

Doporučení, že kniha je určená začátečníkům i pokročilým, se obvykle neberou úplně vážně. Knih, které skutečně vyhovují tomuto kritériu, totiž bývá jako šafránu. Jsou spíš výjimkou z knižní konfekce než pravidlem. Jednou z těchto světlých výjimek je rozhodně encyklopedie Známky a kouzlo filatelie (ve slovenské verzi Známky a čaro filatelie) autora Jamese Mackayho.

Z jedné, avšak dost podstatné stránky je tato kniha skutečným filatelistickým zeměpisem světa. V encyklopedicky laděném přehledu přibližuje více než 3000 významných známek téměř 200 „známkových“ zemí, přináší jejich věrné barevné reprodukce a stručně, ale výstižně charakterizuje vývoj známkové tvorby v souvislosti s historickým vývojem země a jejího poštovního systému. A právě touto částí její tváře, obrazně řečeno, se Známky a kouzlo filatelie obracejí na začátečníka i na pokročilejšího filatelistu. Ovšem nejen tím. Druhou stránku díla reprezentuje především důkladný úvod do historie poštovní známky a dalšího filatelistického materiálu. Text i ilustrace nás zasvěceně informují, jak známky vznikly a jak se dále vyvíjely. Čtenář získá poučení o formální stránce známkové tvorby, o materiálech a technikách tisku i o tom, jak mohou například rozdíly v použití papíru, barvy, perforace a průsvitek ovlivnit hodnotu na první pohled stejných známek. Je to vlastně úvod do problematiky zkoumání, hodnocení a sbírání známek, výchozí informace o způsobech členění sbírek a jejich rozšiřování prostřednictvím kontaktů s filatelistickým trhem. V této souvislosti se filatelista dozví, jak může při tvorbě náročnější sbírky zužitkovat výsledky technického pokroku v komunikační oblasti například k navazování kontaktů s partnery kdekoli na zeměkouli, ale i k on-line licitovaní rarit nebo ke zjišťování historických osudů známky, která ho zajímá.

Zvláštní pozornost je v díle věnována tematice sběratelských metod a technik, způsobům, jak ukládat a chránit známky, bohatému instrumentáři filatelistických pomůcek, výběru prezentačních technik, volbě témat při spojování známek a celin do sběratelských celků. Tuto část ocení zejména méně zkušení sběratelé. Kapitoly o tematickém a oborovém zaměření sbírek jsou však přínosné a užitečné i pro pokročilejšího filatelistu.

Kniha Jamese Mackayho, kterou v angličtině vydalo renomované nakladatelství Dorling Kindersley a v češtině vyšla v překladu Pavla Jandourka, ve slovenštině Dr. Vojtecha Jankoviče, umožní českým a slovenským filatelistům rozvíjet jejich ušlechtilou zálibu na širší základně. V praktické rovině jim mj. pomůže určit historickou a tržní hodnotu jejich vlastní sbírky.

Ilustrovaný známkový zeměpis světa - více než tři tisíce pozoruhodných známek spolu s údaji z dějin jejich vydávání v téměř 200 zemích. Informace o způsobech zkoumání a hodnocení známek a dalšího filatelistického materiálu, o zakládání a rozšiřování vlastní sbírky, o filatelistických pomůckách, organizacích a výstavách. Začínajícím, ale i pokročilejším filatelistům tato kniha pomůže rozvíket jejich zálibu na širší základně a odhadnout historickou i tržní hodnotu sbírky.
Cena: 799,00 Kč

Známky a kouzlo filatelie

Tuto knihu si můžete objednat na adrese:
Fortuna Libri, spol. s. r. o.
Kloboukova 1246/47
148 00 Praha 4 - Roztyly
Česká republika
Tuto knihu si můžete objednat i v našem internetovém obchodu na tomto odkazu.


Autor: Redakce | 3. 10. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář